Kuģniecība

Latvijas kuģniecības vēstures kolekcijās ir aptuveni 27800 muzeja priekšmetu, vairums no tiem attiecas uz laikposmu no 19. gs. otrās puses līdz mūsdienām. 

Plaši pārstāvētas fotoliecības par Latvijas ostām, kuģiem, jūrniekiem, jūrniecības darbiniekiem un to likteņiem vēstures gaitā. Krājumā glabājas burinieku, tvaikoņu un motorkuģu modeļi, kuģu detaļas un piederumi, kuģu būvēs izmantotie darbarīki, kuģu karogi, standarti, vimpeļi, monētas un medaļas ar jūrniecības tematiku, jūrskolu mācību līdzekļi, kuģu vadīšanas instrumenti, jūras kartes, plāni, rasējumi, marīnas, jūrnieku dokumenti, grāmatas, sadzīves priekšmeti, jūrnieku suvenīri un materiāli par jūrniecības organizācijām.