Muzeja veikals

Muzeja veikala piedāvājums

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja veikals piedāvā iegādāties grāmatas, kas tapušas Rīgas vēstures, Latvijas kuģniecības vēstures un muzeja kolekciju izpētes rezultātā.

Grāmatas iespējams iegādāties gan uz vietas muzeja darba laikā, gan attālināti.

Lai iegādātos grāmatu attālināti, rīkojieties sekojoši:

1) rakstiet uz: info@rigamuz.lv vai viktorija.robalde@rigamuz.lv  norādot, kuru grāmatu vēlaties iegādāties, kā arī  rēķina izrakstīšanai: savu vārdu, uzvārdu, adresi;

2) muzeja grāmatvedība Jums nosūtīs rēķinu apmaksai. Pēc apmaksas veikšanas, sazinoties ar muzeju, Jūs varēsiet nākt saņemt pirkumu. Tālrunis saziņai ar muzeja grāmatvedību: (+371) 67356706

Grāmatas muzeja veikalā

Anita Gailiša “Stāvi stipri, strādā droši. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja karogu kolekcija”

Izdevuma cena: EUR 22.00

Autore: Anita Gailiša
Izdevniecības “Latvijas Mediji”, 2023. gads
Lappuses: 368; Svars: 1067 g

Anita Gailiša ir Latvijā maz zināmās karogu pētniecības nozares – veksiloloģijas – pārstāve un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Krājuma nodaļas vadītāja. Grāmatā, kas apskata Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja karogus un to piederumus, autore sniedz ieskatu Latvijas valstisko un lokālo simbolu krāšņajā pasaulē vairāku gadsimtu, vēsturisko periodu un nozaru ieskāvumā. Grāmata izdota ar Rīgas domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Zinātniskā recenzente – Dr.hist. Kristīne Ducmane. Datorgrafiskais noformējums – Armands Dišers un Indulis Martinsons.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tiek glabāti senākie karogi Latvijā. Kompleksa karogu kolekcija ietver 400 vienību, neskaitot karogu piederumus, un hronoloģiski tā nosedz piecus gadsimtus – no 17. gadsimta Rīgas sardzes karogiem līdz mūsu dienām. Arī tematiski daudzveidīgās emblēmas, ģerboņi, krāsu salikumi un devīzes atspoguļo sabiedriski politiskās dzīves norises un idejas Latvijas vēsturē.

Karogs nav tikai valsts simbols. Cilvēku prātos un sirdīs šis vizuālais simbols parasti spēj radīt daudz plašāku asociatīvu emociju un sajūtu gammu. Pateicoties šai netveramajai, smalkajai un tikai cilvēkam raksturīgajai emociju maģijai, nacionālais karogs spēj ne tikai iedvesmot vai pulcēt cīņai, bet arī radīt asociācijas ar bērnības mājām, mātes valodu, jaunības vasarām, dzimtas pieredzi vai atzīto vērtību kopumu. Paradoksāli, tomēr tieši šis karoga simboliskais spēks padara to par īpaši apdraudētu laikā, kad valsts nonāk svešas varas gūstā. Pret karogu vēršas kā pret pakļautās nācijas un tās vērtību simbolu, daudzi karogi tiek iznīcināti vai pazaudēti.

Iļģuciema stikls. No Jākoba Beka Rīgas stikla fabrikas līdz Iļģuciema stikla fabrikai (1886–1960)

Izdevuma cena: EUR 25.00

Grāmata ir  unikāls, līdz šim nebijis pētījums par Iļģuciema stikla fabrikas vēsturi un tās produkciju. Grāmatas pirmajā daļā – raksti un dokumentāli materiāli par Iļģuciema stikla fabrikas vēsturi, otrajā daļā – apjomīgs fabrikas produkcijas katalogs. Grāmatas vēsturisko pētījumu daļa ir bagātīgi ilustrēta ar fotoattēliem, dokumentiem, skicēm, izstrādājumu reklāmām u.c. materiāliem. Grāmatas kataloga daļā – krāšņā Iļģuciema stikla izstrādājumu parādē – apskatāmi vairāk nekā 170 atributētie Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumi.

Grāmatas veidotāju radošā komanda: Dr. hist. Margarita Barzdeviča, RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīcijas darba nodaļas vadītāja (grāmatas sastādītāja, rakstu “Jakoba Beka dibinātā Rīgas stikla fabrika (1886-1915), “Ar Jakoba Beka vārdu atjaunotā akciju sabiedrība (1921-1926), “Akciju sabiedrība “Iļģuciema stikla fabrika” (1926-1940)” autore); Mg. hist. Vivita Buivida,  RVKM Krājuma nodaļas Porcelāna, stikla un keramikas priekšmetu kolekcijas glabātāja (raksta “Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumi: ieskats kolekcijas priekšmetu atpazīšanas un atributēšanas problēmās” autore un Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumu Kataloga veidotāja);  Mg. hist. Zita Pētersone, RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīcijas darba nodaļas vēsturniece (raksta  “Iļģuciema stikla fabrika no 1940. līdz 1960. gadam” autore); Dr. art. Ilona Audere, RVKM muzeja struktūrvienības “Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17. – 18. gs. māja-muzejs” vadītāja (raksta “Iļģuciema ikoniskā vāze. Ēveles muižas dārznieka mazmeitas stāsts” autore); Ilze Dūdiņa, Latvijas Mākslas akadēmijas docente, stikla māksliniece (konsultante un Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumu Kataloga veidotāja); restauratore Ruta Bērziņa (katalogā ietverto priekšmetu restaurācija); Astrīda Meirāne un Mārtiņš Lablaiks, RVKM fotogrāfi (kataloga priekšmetu fotogrāfijas).

Grāmata laista klajā izdevniecībā “Neputns”. Literārā redaktore: Inese Saulīte-Zandere, dizains un makets: Brālis Y, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis, angļu teksta korektore: Iveta Boiko.

Grāmatā izmantoti attēli un materiāli no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Romāna Sutas  un Aleksandras Beļcovas muzeja, Bauskas muzeja, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva, Kinofotofonodokumentu arhīva, Personāla dokumentu valsts arhīva, Līvānu stikla un amatniecības centra, Latvijas Mākslas muzeja un Latvijas Nacionāla vēstures muzeja krājumiem, LU Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un privātkolekcijām.

Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienasgrāmatas

Grāmata “Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienasgrāmatas”

Grāmatas cena: EUR 27.00

Sastādītāja, priekšvārda, komentāru un anotāciju autore Agita Ančupāne.

Izdevējs – izdevniecība AS “Latvijas Mediji”, 2021. – 622 lpp. Latv. val.

Grāmatā ir vairāk nekā 50 unikālas fotogrāfijas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumiem.

Grāmatā ietverts plašs materiāls. Mērijas Grīnbergas vecākās (1881–1973), latviešu etnogrāfijas pētnieces un popularizētājas, atmiņu pieraksti un dienasgrāmatas aptver laika posmu no 19. gs. beigām līdz 1964. gadam. Pieraksti tapuši vairāk kā 40 gadu garumā, sākti 1926. gadā.

Mērija Grīnberga emocionāli un precīzi apraksta gan ikdienas norises, gan Mērijas ģimenes, ievērojamās Grosvaldu–Grīnbergu dzimtas likteņgaitas mijiedarbībā ar valstī un sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Atmiņas un dienasgrāmatas lasītāju aizvedīs gan 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu inteliģences vidē, kā arī pavērs ieskatu latviešu dzīvē kolonijās Krievijā, Novgorodas guberņā un Petrogradā pēc Pirmā pasaules kara laikaposmā no 1919. gada līdz 1921. gadam. Atspoguļota arī Mērijas vīra mācītāja Jāņa Grīnberga darbība.

Skarbas dzīves realitātes ainas atklāsies, sekojot Mērijas Grīnbergas aprakstītajiem notikumiem un izjūtām Otrā pasaules kara laikā un pēckara Padomju Latvijas īstenībā.

 

Rīgas Lielais Kristaps

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Sast. D. Strazdiņa. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2010. – 88 lpp.: il. Latv. val.
Grāmatā apkopoti pētījumi par Lielā Kristapa izcelsmi, sniegts ieskats Lielā Kristapa laika Rīgas vēsturē, lasāmas teikas, nostāsti un dzeja, saistīta ar Lielo Kristapu, kā arī informācija par Lielā Kristapa jauno skulptūru, kas novietota Daugavas krastā.

Dr. phil. Antona Buhholca Baltijas monētu un medaļu kolekcijas katalogs: Katalog der Sammlung baltischer Münzen und Medaillen von Dr. Phil. Anton Buchholtz.

Izdevuma cena: EUR 20.00

Katalogs / Sast. T. Berga, I. Berga, M. Eihe, V. Dāboliņš – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2011. – 315 lpp.: il. Latv., vācu val.
Vācbaltu numismāta, vēsturnieka un arheologa Antona Buhholca (1848–1901) Baltijas monētu un medaļu kolekcija ir vispilnīgākā zināmā šāda veida kolekcija pasaulē. Pašlaik tā glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Savulaik kolekcijas katalogu publikācijai sagatavoja A. Buhholca skolnieks numismāts H. Johumsens.

Katalogā aprakstītas 4464 monētas un 419 medaļas. Katalogam ir trīs daļas. Pirmajā daļā aprakstītas Livonijas valstu konfederācijas pastāvēšanas laikā kaltās monētas, otrajā – poļu, zviedru un krievu valdīšanas laikā kaltās monētas, bet trešajā – ar Livonijas vēsturi saistītās 16.–19. gs. medaļas.

Izdevumu veido kataloga faksimils, priekšvārds un komentāri latviešu un vācu valodā, muzeja kolekcijā identificēto A. Buhholca monētu saraksts, monētu un medaļu izlases attēli.

T. Berga. Rīgas Peldu ielas 13. gs. monētu depozīts: The 13th century coin hoard from Peldu street, Riga.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Katalogs. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; biedrība „Mantojums”, 2007. – 128 lpp.: il. Latv. un angļu val.

Grāmata veltīta 2004. gadā Rīgā, Peldu ielā atrastajam unikālajam ap 300 bīskapa Nikolausa (1231–1253) laika feniņu depozītam, kurš sniedz jaunas liecības par monētu kalšanas vēsturi Rīgā. Grāmatā apskatīta depozīta atrašanas vēsture, analizēts tā sastāvs, sniegts datējums, kā arī raksturoti bīskapa Nikolausa monētu atsevišķi atradumi un monētu kalšana Rīgā 13. gs.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Izdevuma cena: EUR 10.00

Albums / Sast. un teksta aut. I. Galvanovska. – Rīga: Liesma, 1990, atkārtoti – Rostock: Hinstorff Verlag GmbH, 1992. – 256 lpp.: il. Latv., angļu, vācu, krievu val.

Albumā publicētie 500 attēli sniedz ieskatu bagātajās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijās, vienlaikus ieskicējot Rīgas vēsturi no pilsētas rašanās līdz 20. gs. vidum.

Porcelāna kolekcija: Collection of Porcelain

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta autore V. Buivida. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2008. – 64 lpp.: il. Latv. un angļu val.
Katalogs sniedz ieskatu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja porcelāna un fajansa kolekcijā, kurā glabājas vairāk nekā 4500 priekšmeti, kas aptver laika posmu no 17.gs. līdz mūsdienām.

Mēbeļu kolekcija: Collection of Furniture

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta autore A. Gailiša. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2005. – 64 lpp.: il. Latv. un angļu val.

Katalogs sniedz ieskatu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mēbeļu kolekcijā, kurā glabājas gandrīz 800 priekšmeti no 16. gs. līdz mūsdienām.

Šaujamo ieroču kolekcija: Collection of Firearms

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta autors V. Bormanis. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2002. – 46 lpp.: il.

Latv., angļu val., kopsavilkums vācu, krievu val.

Izdevums iepazīstina ar 16.–20. gs. darināto rokas šaujamieroču un piederumu kolekciju, kā arī sniedz ieskatu šaujamieroču attīstības vēsturē šajā periodā.

Apģērbu kolekcija: Collection of Costume

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta aut. L. Kalniņa. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2000. – 32 lpp., il. Latv., angļu val., kopsavilkumi vācu, krievu val.

Izdevums iepazīstina ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apģērbu kolekciju, kas ir lielākā Baltijas reģionā.

Herders Rīgā: Herder in Riga

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Sast. I. Ščegoļihina. – Rīga: Rīgas Doma ev. lut. draudze; Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2005. – 130 lpp.: il. Latv. un vācu val. Izdevumā publicēti septiņu autoru raksti, kuros analizēta izcilā vācu filozofa Johana Gotfrīda Herdera saistība ar Rīgu visplašākajā amplitūdā.

Latvijas jūrniecības vēsture, 1850 –1950.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Enciklopēdija / Galv. red. I. Bernsone. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Preses nams, 1998. – 328 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, krievu val.

Enciklopēdijā apkopota informācija par 100 nozīmīgākajiem gadiem latviešu jūrniecības vēsturē. Tajā ietvertas 1173 profesionālo jūrnieku biogrāfijas, 315 latviešu kuģu likteņi, apraksti par jūrskolām, ostām, bākām, kuģniecības organizācijām.

Latvijas jūrniecības vēsture, 1950-2000.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Enciklopēdija / Galv. red. I. Bernsone. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija, 2003. – 103 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, krievu val.

Enciklopēdijā apkopota informācija par Latvijas jūrniecības vēsturi PSRS okupācijas apstākļos un atjaunotajā Latvijas Republikā. Tajā ir ietvertas 1168 jūrnieku, zvejnieku u.c. personu biogrāfijas, 307 tirdzniecības, zvejniecības un kara kuģu vēsture un cita ar kuģniecību saistīta informācija.

Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 3. sēj.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Atb. red. A. Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds sadarbībā ar LU Latvijas vēstures institūtu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2001. – 510 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, vācu val.

Krājumā publicēti pētījumi Rīgas arheoloģijā, numismātikā, arhitektūrā, kartogrāfijā, vēsturē un zinātnes vēsturē. Atsevišķa nodaļa veltīta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekciju izpētei.

Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 5. sēj.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Atb. red. A. Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds sadarbībā ar LU Latvijas vēstures institūtu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2005. – 391 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, vācu val.

Krājumā publicēti pētījumi Rīgas arheoloģijā, numismātikā un vēsturē. Atsevišķas nodaļas veltītas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekciju izpētei un veco rīdzinieku atmiņām.

M. Brancis. Kāpt mūzas kalnā: Marta Alberinga

Izdevuma cena: EUR 3.00

Atmiņu pieraksts. – Rīga: Atēna sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2002. – 243 lpp.: il. Latv. val.

Grāmata ir savulaik populārās spāņu deju dejotājas un kolekcionāres Martas Alberingas (1909–2005) atmiņu pieraksti. Grāmatas noslēgumā autors raksturojis Martas Alberingas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam un Valmieras Novadpētniecības muzejam dāvātās kolekcijas.

I. Bernsone, E. Blūmfelds, A. Miklāvs. Latvijas Republikas tirdzniecības flote un tās traģiskais liktenis 1940–1945.

Izdevuma cena: EUR 2.00

Monogrāfija. – Rīga: Zinātne sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 1994. – 157 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkums angļu val.

Grāmata ir pētījums par Latvijas tirdzniecības floti Latvijas Republikas laikā (kravu apgrozība ostās, kuģu remonta bāzes, Latvijas ostās pierakstītie tvaikoņi, jūrnieki, kuģu īpašnieki) un tās iznīcināšanu, kas aizsākās ar PSRS okupāciju un flotes nacionalizāciju, un turpinājās Otrā pasaules kara laikā.

A. Celmiņš. Zemē apslēptā pilsēta: A City under the Ground

Izdevuma cena: EUR 3.00

Izstādes katalogs. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 1998. – 72 lpp.: il. Latv., angļu val.

Katalogs veltīts 1991.–1997. gada arheoloģiskajiem atradumiem Rīgā. Tajā sniegts Vecrīgas kultūrslāņa un galveno izpētes objektu raksturojums, eksponātu apraksts, kā arī pētījums par pilsētas labiekārtojumiem, saimniecības nozarēm, pilsētnieku ikdienu, vaļasbrīžiem un rakstītprasmi.

J. Zemzaris. Rīgas pilsētas paraugmēru vēsture

Izdevuma cena: EUR 3.00

Monogrāfija. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2002. – 130 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkums vācu val. Grāmata veltīta vienai no vērtīgākajām muzeja kolekcijām – Rīgas svaru un mēru etalonu vēsturei no 15. gs. līdz 19. gs. vidum. Grāmatas otro daļu veido muzeja paraugmēru kolekcijas katalogs.

Dzelzs vīri. Koka kuģi: Veltījums Ainažu jūrskolai.

Izdevuma cena: EUR 10.00

Sastādītāja un teksta autore I. Erdmane. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle Ainažu jūrskolas muzejs, 2008. – 383 lpp: il. Latv. val, kopsavilkumi angļu, krievu val.
Grāmatā apkopoti pētījumi par Ainažu jūrskolas vēsturi, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19. gs. beigās–20. gs. sākumā, sniegti apraksti par Ainažu jūrskolas skolotājiem un absolventiem, par jūrnieku ticējumiem un paražām, kā arī dots ieskats Ainažu jūrskolas muzeja tapšanā un darbībā.
Pielikumā: Ainažu jūrskolu beigušo kapteiņu un stūrmaņu saraksts, tekstā minēto kuģu vārdi, jūrniecības leksikas skaidrojumi.

Fotoalbums "Ilgvara Gradovska laiks cilvēku zemē"

Izdevuma cena: EUR 3.00

Fotoalbums “Ilgvara Gradovska laiks cilvēku zemē. Piemiņas izdevums”

Sastādītāja un redaktore Māra Siliņa, māksliniece Marika Samardaka. Izdevuma veidošanā piedalījušies: Astrīda Meirāne, Maigonis Cukurs, Gunārs Janaitis, Mārtiņš Lablaiks. Foto: Arnis Akmeņlauks, Vilnis Auziņš, Valdis Brauns , Gvido Kajons, Ingrīda Lukašēviča, Astrīda Meirāne, Zigismunds Zālmanis, Imants Zauls.

Korektore: Ilze Berga; tulkojums angļu valodā: Rasma Mozere

Izdevumā izmantoti materiāli un fotogrāfijas no Ilgvara Gradovska personīgā arhīva.

Izdevējs: SIA “PUSE PLUS”. Rīga, 2014