CENAS

IEEJAS BIĻETES

 

Ieejas biļetes (EUR)  Izglītojamiem  Studentiem un pensionāriem  Pārējiem 
Pastāvīgā ekspozīcija  1,00  3,00  5,00* 
Izstāde  0,50  1,00  1,50 
Ģimenes biļete**   7,00 
Speciālā izstāde 1,50 3,00 5,00

* Apmeklētājiem grupā (sākot no 15 cilvēkiem) – EUR 4.00
** Ģimenes biļete (1–2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam)


Bezmaksas ieeja: https://www.rigamuz.lv/rvkm/wp-content/uploads/2020/02/Bezmaksas-ieeja.pdf

EKSKURSIJAS

Gida pakalpojumi  Cena (EUR) 
Pārskata ekskursijas vadība latviešu valodā un 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā 

10,00 

 

Pārskata ekskursijas vadība svešvalodā (angļu vai krievu), izņemot 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā  15,00 
Tematiskas ekskursijas vadība latviešu valodā  15,00 
Tematiskas ekskursijas vadība svešvalodā (angļu vai krievu)  20,00 

Grupā ne vairāk kā 25 personas.  

Ekskursijas ilgums līdz 90 min. 

Pieteikšanās un papildus informācija: (+371) 67356676, ekskurs@rigamuz.lv 

MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS

 

Pedagoģiskā programma bērniem līdz septiņu gadu vecumam  EUR 7,00 no grupas 
Pedagoģiskā programma izglītojamiem latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā  EUR 10,00 no grupas un EUR 1,00 no personas 
Pedagoģiskā programma izglītojamiem svešvalodā (angļu vai krievu), izņemot 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā  EUR 15,00 no grupas un EUR 1,00 no personas 

 


 Grupā ne vairāk kā 25 personas.  

Nodarbības ilgums 45–90 min. 

Pieteikšanās un papildus informācija: (+371) 67356676, ekskurs@rigamuz.lv

PIEAUGUŠAJIEM / MŪŽIZGLĪTĪBA

Lekciju cikla gidiem apmeklējums (9 nodarbības)  EUR 70,00 no personas (t.sk. PVN) 
Lekciju cikla gidiem apmeklējums (1 nodarbība)  EUR 9,50 no personas (t.sk. PVN) 
Programma jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā  EUR 40,00 no grupas un EUR 1,50 no personas 
Programma jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem svešvalodā (angļu vai krievu) 

EUR 50,00 no grupas un EUR 1,50 no personas 

 


Pieteikšanās un papildus informācija: (+371)67356676, 67356680 vai ekskurs@rigamuz.lv

TELPU NOMA

Muzeja telpu un teritorijas iznomāšana    EUR; t.sk. PVN 

Ekspozīcijas zāles 3. stāvā  

(5 zāles, 374 m²) 

1 stunda  75,00 

Ekspozīcijas zāles 2. stāvā  

(7 zāles, 657 m²) 

1 stunda  105,00 

Ekspozīcijas zāles 2. un 3. stāvā  

(12 zāles, 1031m²) 

1 stunda  180,00 

Kolonnu zāle  

(balkons – 118 m², zāle – 224 m²) 

1 stunda  150,00 
Prezentācijas tehnikas un inventāra noma*     
Prezentācijas tehnikas noma   1 pasākums  50,00 
Flīģeļa noma  1 pasākums  40,00 

*Tikai muzeja telpu nomniekiem pasākuma laikā. 

 Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 7211358, 26142538

vai e-pasts: direkt@rigamuz.lv 

FOTOSESIJA

Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru  Fotosesijas ilgums  EUR; t.sk. PVN 
Fotosesija grupai līdz 6 personām  1 stunda  30,00 

Piedalīšanās fotosesijā, sākot ar 7. grupas 

dalībnieku (grupā ne vairāk kā 25 personas) 

1 stunda  1,50 no personas 

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 67356676, 67356680, 26142538 

KRĀJUMA IZMANTOŠANA

  Mērvienība 

Cena  

(EUR; t.sk. PVN) 

Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai      

Muzeja  

priekšmeti  

  

Unikāli  

muzeja priekšmeti 

muzeja priekšmetu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem*  1 vienība  3,00 
muzeja priekšmetu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur*  1 vienība   

15,00 

 

 

95,00 

 

muzeja priekšmetu izmantošana reklāmai un citiem ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem komercpasākumiem  1 vienība 

 

50,00 

 

150,00

Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma   

1 vienība/lieta  

 

0,50 
Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā     
muzeja priekšmeta fotografēšana muzejā pēc klienta pasūtījuma  1 vienība 1 attēls   20,00 
muzeja priekšmeta fotografēšana ar neprofesionālu klienta aparatūru muzeja glabātavās to topogrāfiskajās vietās bez tiesībām publicēt (izņemot mācību un studiju darbus)  1 vienība   1,00 
muzeja priekšmeta skenēšana (lielāka par muzeja saglabāto arhīva datni) pēc klienta pasūtījuma   

1 vienība 1 attēls  

 

9,50 
muzeja priekšmeta attēla datnes sagatavošana (garākā mala 800 px, izšķirtspēja 72 dpi) pēc klienta pasūtījuma bez tiesībām publicēt   

1 vienība  

 

1,00 
Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana      
muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu kopēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists)   

1 lpp. (A4 formāts)  

 

0,70 
muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu (izmērs nepārsniedz A4 formātu) skenēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists)   

1 digitālais attēls  

 

1,00 
muzeja arhīva materiālu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem* 

1 lpp.  

 

3,00 
muzeja arhīva materiālu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur*   1 lpp.   15,00 
Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku  1 vienība gadā  10 % no priekšmeta vērtības + PVN 

* Izņemot raidījumus un publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā.  

CENRĀDIS

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Skatīt šeit