DARBA LAIKS / KONTAKTI

Darba laiks

P
O
T
10-17
C
10-17
Pk
10-17
S
10-17
Sv
10-17

Muzejs apmeklētājiem atvērts, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, “zaļajā” – drošajā režīmā. Muzeju apmeklējot jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, jālieto mutes un deguna aizsegs.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

(+371) 67211358

REKVIZĪTI 

Reģ. Nr. 90000029912
Banka: Valsts kase 
Kods: TRELLV22
Konts: LV46TREL2220548004000
Ziedojumu konts: Nr. LV50TREL7220210000000  

Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 1. maijā, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena), Līgo un Jāņu dienās (23., 24. jūnijā), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī), Ziemassvētkos (24., 25., 26. decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī).

Pirmssvētku dienā un svētku dienā muzeja darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu.

Rīgas Doma krustejas apmeklējums – ieeja caur Rīgas Doma baznīcu tās darba laikā.

Administrācija

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, lūdzam saziņai rakstīt uz e-adresi: RVKM E-adrese

 

Direktore

Liene Johansone

liene.johansone@rigamuz.lv
(+371) 67211358

Direktora vietniece zinātniskajā darbā

Ilona Celmiņa

celmina@rigamuz.lv
(+371) 67356702

Galvenā krājuma glabātāja

Agita Ančupāne

agita.ancupane@rigamuz.lv
(+371) 67356677

Personāla vadītāja

Ilze Ozola

ilze.ozola@rigamuz.lv
(+371) 67356707

Arheoloģijas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ilze Reinfelde (arheoloģijas krājuma glabātāja)

reinfeld@rigamuz.lv
(+371) 67356660

Krājuma darba speciālists

Jānis Tereško

teresko@rigamuz.lv
(+371) 67356661

Krājuma darba speciāliste

Ieva Andrejauska

andrejauska@rigamuz.lv
(+371) 67356661

Krājuma darba speciāliste

Viktorija Bebre

bebre@rigamuz.lv
(+371) 67356661

Krājuma nodaļa

Nodaļas vadītāja

Anita Gailiša (karogu, mēbeļu, ieroču, smēķēšanas piederumu kolekciju glabātāja)

gailisa@rigamuz.lv
(+371) 67356650

Krājuma glabātāja

Lauma Lanceniece (fotomateriālu kolekcijas)

lanceniece@rigamuz.lv
(+371) 67356651

Krājuma glabātāja

Inga Karlštrēma (glezniecības, grafikas un tēlniecības kolekcijas)

karlstrema@rigamuz.lv
(+371) 67356652

Krājuma glabātāja

Zane Krūmiņa (metroloģijas, sfragistikas, mūzikas instrumentu, amatniecības un rūpniecības ražojumu kolekcijas)

zane.krumina@rigamuz.lv
(+371) 67356658, 67356647

Krājuma glabātāja

Vivita Buivida (porcelāna, stikla un keramikas priekšmetu kolekcijas)

buivida@rigamuz.lv
(+371) 67356658

Krājuma glabātāja

Solvita Kokina (apģērbu, apģērbu piederumu un aksesuāru kolekcijas)

kokina@rigamuz.lv
(+371) 67356658

Krājuma glabātāja

Antija Erdmane-Hermane (kartogrāfijas, dokumentu, iespieddarbu un periodikas kolekcijas)

erdmane-hermane@rigamuz.lv
(+371) 67356648

Numismātikas un dārgmetālu nodaļa

Nodaļas vadītāja

Inita Dzelme (numismātikas, faleristikas un dārgmetāla priekšmetu kolekciju glabātāja)

dzelme@rigamuz.lv
(+371) 67356671

Krājuma darba speciāliste

Justīne Fišere

fischere@rigamuz.lv
(+371) 67356671

Krājuma darba speciāliste

Marina Solovjova

solovjova@rigamuz.lv
(+371) 67356671

Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļa

Nodaļas vadītāja

Margarita Barzdeviča

barzdevica@rigamuz.lv
(+371) 67356685

Vēsturniece

Zita Pētersone

petersone@rigamuz.lv

Vēsturniece

Anastasija Smirnova

smirnova@rigamuz.lv

Noformēšanas māksliniece

Antra Augustinoviča

augustinovica@rigamuz.lv

Latvijas kuģniecības vēstures nodaļa

Nodaļas vadītājs

Andris Cekuls (kuģniecības krājuma glabātājs)

cekuls@rigamuz.lv
(+371) 67356667

Vēsturnieks

Dāvis Beitlers

beitlers@rigamuz.lv
(+371) 67356668

Komunikācijas darba nodaļa

Nodaļas vadītāja p.i.

Irēna Strēle

strele@rigamuz.lv
(+371) 67356676

Muzejpedagogs

Vidvuds Bormanis

bormanis@rigamuz.lv
(+371) 67356676

Muzejpedagogs

Irēna Strēle

strele@rigamuz.lv
(+371) 67356676

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ingrīda Lukašēviča

lukasevica@rigamuz.lv
(+371) 67356680

Restaurācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ineta Augustina

inetaaugustina@rigamuz.lv
(+371) 67356686

Krājuma dokumentu uzskaites un digitalizācijas sektors

Krājuma dokumentu uzskaites un digitalizācijas speciāliste

Ija Zvaigzne

zvaigzne@rigamuz.lv
(+371) 67356703

Zinātniskā bibliotēka un muzeja arhīvs

Vadītāja

Daina Cingele

cingele@rigamuz.lv  
(+371) 67356710

Grāmatvedības nodaļa

Galvenā grāmatvede

Ārija Kukle

kukle@rigamuz.lv
(+371) 67356705

Saimnieciski tehniskā darba departaments

Saimniecības pārzine

Daira Eglīte

komendanti@rigamuz.lv
(+371) 67356721, 26142538

Datu aizsardzības speciālists

Saziņai ar Muzeja datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz:

direkt@rigamuz.lv ar tēmas atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.