Lietots Rīgā. 19. gs. otrā puse–1918. gads

Izstāde stāsta par Rīgu un tās iedzīvotājiem 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, kad notika rūpniecības un tirdzniecības strauja attīstība, ietekmējot pilsētnieku ikdienas dzīvi un ieradumus. Ekonomiskā uzplaukuma rezultātā notika izmaiņas pilsētvidē un rīdzinieku sadzīvē: parādījās jauni apgaismojuma un transporta veidi, tika rekonstruētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Dzīves līmenim paaugstinoties, radās pieprasījums pēc plaša patēriņa precēm, aizsākās preču masveida ražošana: izgatavoja velosipēdus, automobiļus, porcelāna un stikla traukus, sadzīves tehniku. Tehnoloģiju modernizācija krasi mainīja cilvēku domāšanu un rīcību, mainījās attieksme pret brīvā laika pavadīšanu, savu veselību un higiēnu.

Kultūra, rūpniecība, tirdzniecība, informācijas kanāli, mode, interjeri, hobiji, sadzīves ērtības, skaistumkopšana un vēl – šī reāliju mozaīka izstādē rada konkrētā laikaposma panorāmu.