Sudraba kabinets

Sudraba kabinetā eksponēti ap 300 vērtīgākie muzeja dārgmetālu kolekcijas priekšmeti, lielākoties izcili lietišķās mākslas meistardarbi.

Kolekcijas retākā un vērtīgākā daļa ir Rīgas zeltkaļu cunftes meistaru 17.–20. gs. izstrādājumi. To vidū īpašu grupu veido Rīgas cunftēm piederošie priekšmeti, t.sk. īpaši rituālie apsveikuma (Willkomm) pokāli – visgreznākais un nozīmīgākais katras cunftes priekšmets, kā arī konusveida dzeramie kausi – „krievcepures”, kas nosaukumā saglabājuši sava laika rīdzinieku izbrīnu par krievu tirgotāju galvassegām. Rīgas meistaru sakrālo sudrabu pārstāv Sv. Vakarēdiena kausi, oblātu kārbas un ziedojumu trauki. Izstādītie krucifiksi ir piederīgi Rīgas tiesām.  Kabinetā eksponēts arī Rīgas meistaru darinātais galda sudrabs, kas sadzīvē īpaši lietots kopš 18. gs.

Savukārt 19. gs. ārzemju izstrādājumi piederējuši dažādām organizācijām vai izcilām personībām un saistāmi ar sabiedriskiem notikumiem Rīgā.

Sudraba kabinetā apskatāmi arī Latvijas Republikas laikā (1918–1940) tapušie Latvijas sudrabkaļu darbi, kā arī trimdas latviešu relikvijas.