Muzeja 250 gadu jubilejas ieskaņā – Kultūras ministrijas Atzinības raksts, jauna vizuālā identitāte un atvērtās durvis

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250 gadu jubilejas norišu virkni 22. februārī ievadīja pagodinājums muzeja darbiniekiem – Kultūras ministrijas Atzinības raksta saņemšana. Jubilejas gada ieskaņā muzejs ver durvis nedēļas nogales bezmaksas apmeklējumam 25. un 26. februārī ar īpaši izgaismotām ekspozīciju zālēm un Rīgas Doma krusteju, kā arī piedāvājot ekskursijas, ekspresizstādi un citas aktivitātes. Šo nozīmīgo gadskārtu muzejs sācis ar jaunu vizuālo identitāti, kura jau iekļauta vairākos muzeja vizuālajos noformējumos.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis, muzeja 250. jubilejas rītā, 22. februārī, muzeja kolektīvam pasniedza atzinības rakstu – “Atzinības raksts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolektīvam, atzīmējot senākā Baltijā publiskā muzeja 250. gadadienu, par profesionālu darbu Rīgas pilsētas, Latvijas jūrniecības un fotogrāfijas attīstības vēstures liecību apzināšanā, saglabāšanā un pētniecībā”, to ar pateicību pieņēma muzeja direktore Liene Johansone-Kuzmina.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis, sveicot muzeja kolektīvu un pasniedzot Atzinības rakstu, uzsvēra: “Aiz muzeja 250 gadu ilgās vēstures, nereti maz pamanāmas, stāv daudzas izcilas muzeja personības – vadītāji un līdzstrādnieki, kas no paaudzes paaudzē ir pārņēmušas, bagātinājušas un nodevušas tālāk tām uzticēto dārgo mantojumu. Vecākais Rīgas un Baltijas publiskais muzejs gadsimtu gaitā izaudzis, aptverot vairāk nekā 600 000 priekšmetu. Novēlu muzejam uzstādīt un sasniegt ambiciozus mērķus!”

LR Kultūras ministrijas Atzinības raksta saņemšanā 22.02.2023. LR Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktore Liene Johansone-Kuzmina. Foto: Mārtiņš Lablaiks

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolektīvs 250 gadu jubilejas rītā – 22.02.2023. Foto: Mārtiņš Lablaiks

Mediju pasākumā, kuru 22. februārī rīkoja Kultūras ministrija un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, klātesošie tika informēti par Baltijas valstīs senākā muzeja 250. jubilejas gadā gaidāmajām norisēm, kā arī attīstības tālākajiem mērķiem. Kultūras ministrs Nauris Puntulis sveica muzeju ievērojamajā jubilejā, muzeja direktore Liene Johansone-Kuzmina iepazīstināja ar muzeja jubilejas gada būtiskāko norišu kalendāru, kā arī ieskicēja muzeja tālākās attīstības mērķus. Izstrādāto Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jauno vizuālo identitāti prezentēja radošās komandas pārstāvis, grafiskais dizaineris Edgars Zvirgzdiņš. Par jubilejas gada rudenī gaidāmo vērienīgo izstādi stāstīja muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja Margarita Barzdeviča.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktore Liene Johansone-Kuzmina, informējot par jubilejas gada būtiskākajām norisēm, iezīmēja arī muzeja tālākās attīstības mērķus: “Kopumā šogad muzejs ieviesīs vairākus jauninājums, ko noteikti pamanīs ikviens jau esošais muzeja sekotājs, kā arī plašāka publika, jo no šīs dienas mēs oficiāli paziņojam par pakāpenisku savas vizuālās identitātes maiņu gan fiziskajā, gan virtuālajā vidē. Jaunā identitāte izstrādāta rūpīgi izvērtējot mūsu muzeja vērtības, kas krātas 250 gadus un kaļot muzeja nākamās desmitgades plānus. Ar identitātes maiņu mēs vēlamies ziņot par to, ka esam uzsākuši būtiskas muzeja iekšējās un ārējās komunikācijas pārmaiņas, kā arī to, ka vēlamies, lai pēc desmit gadiem šeit atrastos moderns muzejs, kas simbolizē Rīgu un tā ekspozīcijas, ir kā polifonisks stāsts, kas runā par dažādos laikos aktuālām tēmām un piedāvā apmeklētāja pieredzē balstītu apmeklējumu. Mūsu jaunā identitāte sabiedrībai nes vēsti, ka mēs esam pārlaicīgs, inteliģents un pieejams muzejs, kas gatavs būtiskām pārmaiņām.”

RVKM direktore Liene Johansone-Kuzmina mediju pasākumā 22.02.2023. Foto: Oskars Artūrs Upenieks

Muzeja jaunās vizuālās identitātes izstrādes radošās komandas pārstāvis, grafiskais dizaineris Edgars Zvirgzdiņš prezentācijā demonstrēja vizuālās identitātes paraugus, kā arī stāstīja par grafiskajās zīmēs ietverto filozofisko zemtekstu. Mākslinieks akcentēja, ka muzejs nākošajās desmitgadēs jāveido par  Baltijas metropoles muzeju kā Rīgas simbolu. Muzeja vēstījumam jāpalīdz labāk iepazīt un izprast sevi, Rīgas vietu Eiropā un tās vēsturē, kā arī jāstiprina pilsētnieku identitāte, piederības sajūta un pašapziņa. Jautājot, kā to panākt, Edgara Zvirgzdiņa atbilde ir: “Atdzīvinām vēsturi aizraujošos un iesaistošos veidos, skaidrojot mūsdienu realitāti un iedrošinot nākotnei, stāstot par Rīgu, tās iedzīvotājiem un viņu daudzveidīgajām attiecībām cauri laikiem. Vācam un glabājam nozīmīgus priekšmetus, lai pētītu un interpretētu vēsturiskas cēloņsakarības un vietas specifiku, lai varētu iepazīstināt ar Rīgas unikālo materiālo un nemateriālo mantojumu.”

Grafiskais dizaineris Edgars Zvirgzdiņš mediju pasākumā 22.02.2023. Foto: Oskars Artūrs Upenieks

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja muzeja jaunās vizuālās identitātes grafiskā zīme.

Margarita Barzdeviča, muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja, ieskicējot rudenī gaidāmās apjomīgās krājuma izstādes ieceres, atklāja: “Muzeja jubilejas izstāde “Katram savs krēsls” plānota ar mērķi parādīt ne vien kā gadsimtu gaitā mainījušies krēslu stili, dizains, izgatavošanas veidi un materiāli, bet arī kā Rīgas pilsētā izplatījās tikai t.s. rietumu kultūrai raksturīgā sēdēšana krēslos. Kā krēsls no varas simbola – krēsla-troņa, kurā drīkstēja sēdēt tikai augstākie varas pārstāvji goda un statusa dēļ, pakāpeniski kļuva par masveida sēdmēbeli, kas pieejama katram un gandrīz visur; kā Rīgas pilsētas vairāk nekā 800 gadu ilgajā vēsturē arī rīdzinieks no homo sapiens arvien vairāk pārvēršas par homo sedens jeb sēdošo cilvēku, kurš jau kopš 19. gs. otrās puses sēdēšanai arvien biežāk izmanto dažāda veida krēslus. Kā tas tiks realizēts izstādē, lai paliek kā pārsteigums līdz izstādes atklāšanai.”

 

RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja Margarita Barzdeviča mediju pasākumā 22.02.2023. Foto: Oskars Artūrs Upenieks.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja muzeja jaunās vizuālās identitātes jubilejas karogs pie muzeja ēkas fasādes. Foto: Oskars Artūrs Upenieks.