Svētdien, 24.04. – ekskursija izstādē “Trauslās atmiņas. Dagerotipi, ambrotipi un ferotipi Latvijā”

Muzejs aicina svētdien, 24. aprīlī pulksten 13.00 un 15.00 uz ekskursiju izstādē “Trauslās atmiņas. Dagerotipi, ambrotipi un ferotipi Latvijā”. Ekskursijas vadīs izstādes autore, muzeja fotomateriālu krājuma glabātāja Mg. art. Lauma Lanceniece. Izstādes īpašā scenogrāfija un unikālie eksponāti pieļauj zālē vienlaicīgi atrasties ierobežotam apmeklētāju skaitam, tādejādi lūdzam interesentus pieteikties dalībai vienā no diviem ekskursijas seansiem, rakstot uz e-pastu: info@rigamuz.lv vai zvanot uz muzeja Komunikācijas darba nodaļu pa tālr.: 67356676. Dalība ekskursijā – ar izstādes ieejas biļeti*. Ekskursijas ilgums – apmēram 50 minūtes.   

Kā tapa šīs unikālās izstādes projekts? Kāds bija izstādes veidotāju izpētes ceļš līdz seno fotogrāfiju “zelta graudiem”? Kādus likteņstāstus izdevies izzināt par personībām, kuru portretus laika skrējiens saglabājis? Izstādē ir iespēja pirmo reizi vienuviet redzēt senākās fotogrāfijas Latvijā uz nepapīra materiāliem. Izstādē “Trauslās atmiņas. Dagerotipi, ambrotipi un ferotipi Latvijā” eksponētas teju visas Latvijā identificētās, saglabājušās 19. gadsimta vēsturiskās fotogrāfijas, kas darinātas dagerotipijas, ambrotipijas un ferotipijas fotoattēla iegūšanas tehnikās. Izstādi veidojot, tika apzināti vairāk nekā 50 Latvijas muzeji, arhīvi un bibliotēkas un tika konstatēts, ka piecpadsmit no šīm atmiņu institūcijām glabā 15 dagerotipus, 13 ambrotipus un 52 ferotipus, no kuriem vairākums redzams izstādē. Eksponētās vēsturiskās fotogrāfijas ir no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Apriķu muzeja, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja, Kuldīgas novada muzeja, Latvijas Nacionālais mākslas muzeja, Latvijas Nacionālais vēstures muzeja, Liepājas muzeja, Limbažu muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Talsu novada muzeja, Ventspils muzeja krājuma, no Latvijas Valsts vēstures arhīva, no Pēteris Korsaka un Igors Pliča privātkolekcijām.

Kā atzīst izstādes projekta autore Lauma Lanceniece, daļai šo vēsturisko fotogrāfiju tuvākajā nākotnē iespējama neatgriezeniska attēla bojāeja dabiskas novecošanās, neapmierinošu glabāšanas apstākļu vai nekvalitatīvi veiktas konservācijas dēļ. Fotomateriālu saglabāšanai neatsverami nozīmīgs ir restauratora darbs. Veidojot izstādi, tika veikta 12 fotomateriālu konservācija. “Izstāde ir veltījums mūsu atmiņas trauslumam, skaistajai, bet neuzvaramajai cīņai ar laiku un gaistošajai vēsturei, kam lemts sabirzt līdz ar šo cilvēku dvēselēm,” raksta Lauma Lanceniece.

*Ieejas biļešu cenas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Izstāžu zālē: izglītojamiem EUR 0,50, studentiem un pensionāriem EUR 1,00, pārējiem EUR 1,50.

Izstāde būs apskatāma vēl tikai līdz 8. maijam.

Dagerotips. Bartelmeija ģimenes portrets. 1850. gadi. Autors – nezināms. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums. Foto: Mārtiņš Lablaiks.

Ferotips. Vīriešu grupas portrets. 1890. gada jūlijs. Autors – nezināms. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums. Foto: Astrīda Meirāne.