Restaurācija

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Restaurācijas nodaļa rūpējas par muzeja krājuma saglabāšanu. Restaurācijas speciālisti veic regulāru kolekciju priekšmetu apsekošanu muzeja glabātuvēs, ekspozīcijās un izstādēs, sniedz norādījumus par muzeja krājuma optimālu glabāšanu, nepieciešamību veikt priekšmetu konservāciju un restaurāciju.

Krājuma konservācijas un restaurācijas darbu veic muzeja restauratori šādās specialitātēs:

  • Stājglezniecības restaurācija
  • Grafikas restaurācija
  • Rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurācija
  • Tekstila izstrādājumu restaurācija
  • Keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurācija
  • Mēbeļu, kokgriezumu un citu interjera iekārtas priekšmetu restaurācija
  • Metāla izstrādājumu restaurācija
  • Foto materiālu restaurācija
  • Kuģu modeļu un pulksteņu restaurācija
  • Arheoloģiskā materiāla restaurācija