Numismātika

Numismātikas krājumu veido monētu, bonistikas, medaļu un faleristikas kolekcijas, kopā ap 95 000  priekšmetu.  

Muzeja monētu kolekcija ir vissenākā un viena no nozīmīgākajām monētu kolekcijām Latvijā. Tajā glabājas vairāk nekā 70 000 krājuma vienības. Kolekcijas vērtīgāko daļu veido 13.–17. gs. Rīgā kaltās, kā arī 13.–18. gs. Baltijas reģionā apgrozībā bijušās monētas. Kolekcijā pārstāvētas arī antīkās un Rietumeiropas monētas. 

Bonistikas kolekcijā nozīmīga ir 20. gs. 20. gadu Vācijas pilsētu nepieciešamības nauda, kā arī Krievijas papīrnauda, sākot ar 18. gs. otro pusi. 

Medaļu kolekcija hronoloģiski aptver laikposmu no 15. gs. līdz mūsdienām, un tajā glabājas vairāk nekā ap 5200 krievu, itāļu, vācu, nīderlandiešu u.c. meistaru darbi, kā arī medaļas, kas saistītas ar Rīgu un Latvijas teritoriju.  

Faleristikas kolekcijā glabājas ap 14000 nozīmes no 19. gs. otrās puses līdz mūsdienām.