Rīgas skati muzeja gleznu kolekcijā

Apskatei muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā izstādītas vairāk nekā piecdesmit gleznas, bet krājumā glabājas vēl simtiem citu, un kopā tās veido muzeja gleznu kolekciju ar izcilu nozīmi Rīgas pilsētas un Baltijas reģiona kultūras un mākslas vēsturē.

Ievērojamu muzeja gleznu kolekcijas daļu veido Rīgas pilsētas skati, tostarp gan visaptverošas panorāmiskas ainavas un ostas skati, gan arhitektūras žanram piederīgi pilsētas fragmentu attēli, kas sniedz liecības par pilsētas tēla, apbūves un silueta veidošanos un attīstību no 17. gs. līdz mūsdienām. Senākie un vērtīgākie no tiem tapuši dažādu pilsētas iestāžu pasūtījumā – pilsētas tēla reprezentācijas mērķiem. Šai ziņā nozīmīgas ir, piemēram, Karla Traugota Fehelma (Carl Traugott Fechhelm) 19. gs. sākumā gleznotās Rīgas pilsētas ainavas, kas darinātas Himzela muzeja (Himselsches Museum) pasūtījumā, vēsturiski atradušās Rīgas pilsētas bibliotēkā (Rigasche Stadtbibliothek), vēlāk iekļautas Doma muzeja un mūsdienās – Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. Vairāku mākslinieku darbos iemūžināti arī dažādi pilsētas vēsturē nozīmīgi notikumi, piemēram, priekšpilsētu dedzināšana 1812. gadā, Uzvaras kolonnas atklāšanas svinības Pils laukumā 1817. gadā, Rīgas nocietinājuma vaļņu nojaukšanas darbu atklāšanas svinības 1857. gadā u. c., kā arī fiksētas dažādas vēsturiski nozīmīgas būves kā, piemēram, vecās ģilžu ēkas pirms to nojaukšanas. Gleznu kolekcijā plaši pārstāvēti arī vēlāki Rīgas skatu attēli, piemēram, vairāki 19. gs. beigās gleznoti Ulriha Boitmana (Ulrich Boitmann) darbi, kā arī 20. gs. pilsētas ainavas, ko gleznojuši Aleksandrs Zviedris, Nikolajs Kūlainis, Oto Pladers u. c. autori.

Virtuālās izstādes autore: RVKM mākslas kolekciju glabātāja Inga Karlštrēma.

Rīgas osta 17. gs. 2. pusē. Siļķu brāķis. Nezināms autors. Audekls, eļļa. 130 x 119 cm. VRVM 53844. Glezna apskatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Rīgas pilsēta skatā no Daugavas puses. 1815. gads. Autors: Karls Traugots Fehelms (Carl Traugott Fechhelm, 1748–1819). Audekls, eļļa. 65 x 95 cm. VRVM 102693. Glezna apskatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Parādes laukums pie Jēkaba ielas līdzās arsenālam. 1819. gads. Autors: Karls Traugots Fehelms (Carl Traugott Fechhelm, 1748–1819). Audekls, eļļa. 65 x 95 cm. VRVM 53900. Gleznota pēc Himzela muzeja pasūtījuma.

Rīgas Rātslaukums. Skats no Rātsnama puses. 1816. gads. Autors: Karls Traugots Fehelms (Carl Traugott Fechhelm, 1748–1819). Audekls, eļļa. 65 x 95 cm. VRVM 53906. Gleznota pēc Himzela muzeja pasūtījuma. Glezna apskatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Rīgas nocietinājuma vaļņu nojaukšanas atkāšanas svinības 1857. gada 15. novembrī. 1899. gads. Autors: Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund, 1828–1909). Audekls, eļļa. 93,5 x 133 cm. VRVM 53930. Glezna apskatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Rīgas panorāma skatā no Daugavas puses. 1891. gads. Autors: Ulrihs Boitmans (Ulrich Boitmann). Audekls, eļļa. 61,8 x 109,7 cm. VRVM 152467.

Skats uz Smilšu ielu pie Pulvera torņa. 1890. gads. Autors: Ulrihs Boitmans (Ulrich Boitmann). Audekls, eļļa. 53,5 x 41 cm. VRVM 53932.

Danenšterna nams Rīgā, Mārstaļu ielā. 1891. gads. Autors: Ulrihs Boitmans (Ulrich Boitmann). Audekls, eļļa. 43.5 x 54 cm. VRVM 53840. Glezna apskatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Melngalvju nams Rīgā. 1890. gads. Autors: Ulrihs Boitmans (Ulrich Boitmann). Audekls, eļļa. 53,5 x 41,5 cm. VRVM 53991.

Skats uz Rīgas Sv. Pētera baznīcu no Sv. Gara konventa pagalma. 1891. gads. Autors: Ulrihs Boitmans (Ulrich Boitmann). Audekls, eļļa. 92,7 x 52,2 cm. VRVM 53993.