Jūliusa Gotfrīda Zīgmunda gleznotie portreti Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja gleznu kolekcijā mūsdienās glabājas vairāk nekā trīs simti portreta žanra darbi. Tostarp plaši pārstāvēti Baltijas vācu izcelsmes gleznotāja Jūliusa Gotfrīda Zīgmunda  (Julius Gottfried Siegmund, 01.07.1828. Rīgā – 02.01.1909. Rīgā) darinātie portreti – kopskaitā trīsdesmit septiņas eļļas gleznas.

J. G. Zīgmunds bija Rīgas Mākslas biedrības padomes loceklis un pieprasīts portretu darinātājs: viņa gleznas baudīja ievērību gan sava laika publikā, gan mākslas kritiķu lokā. J. G. Zīgmunds gleznoja prominentus laikabiedrus un specializējās arī vēsturisko portretu darināšanā, pēc senākiem attēliem gleznojot 17.–19. gs. muižniecības amatpersonu, baznīcas amatpersonu un inteliģences pārstāvju portretus. Vēsturisko portretu kopumā iekļaujas arī J. G. Zīgmunda 1899. gadā gleznots žanriski savdabīgs masveida grupas portrets “Rīgas nocietinājuma vaļņu nojaukšanas atkāšanas svinības 1857. gada 15. novembrī”, kurā ievērojami Rīgas pilsoņi attēloti uz pilsētas silueta fona.

J. G. Zīgmunda darbi Rīgas un Baltijas sabiedrībā augstu novērtējumu un izcilu kultūrvēsturisku nozīmi iemantoja 19. un 20. gs. mijas periodā, kad Doma muzejā (mūsdienās – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs) nonāca aptuveni piecdesmit viņa gleznotie portreti un daļa no tiem bija pastāvīgi izstādīta muzeja Portretu galerijā: daudzi no šiem portretiem bija darināti pēc individuāla vietējo Baltijas muižnieku pasūtījuma un arī pēc institucionāla Vidzemes bruņniecības pasūtījuma, un pēcāk dāvināti Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Mūsdienās lielu daļu no šiem portretiem turpina glabāt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs: atsevišķi darbi ir skatāmi muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, taču šī virtuālā izstāde veidota ar mērķi sniegt plašāku ieskatu J. G. Zīgmunda radošajā mantojumā.

Virtuālā izstāde apskatāma Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga tīmekļvietnē:

https://www.nmkk.lv/Exhibitions/ExhibitionForm.aspx?id=588

https://www.nmkk.lv/Exhibitions/ExhibitionItemList.aspx?id=588

Virtuālās izstādes autore: RVKM mākslas kolekciju glabātāja Inga Karlštrēma.

 Vairāk par gleznotāju J. G. Zīgmundu lasiet RVKM mākslas kolekciju glabātājas Ingas Karlštrēmas sagatavotajā Nacionālās enciklopēdijas šķirklī: Karlštrēma I. “Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds”. Nacionālā enciklopēdija: https://enciklopedija.lv/skirklis/134786-Jūliuss-Gotfrīds-Zīgmunds

 

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Rīgas birģermeistara Heinriha fon Ūlenbroka (Heinrich von Ulenbrock, 1562–1641) portrets. 1895. gads. Glezna darināta pēc akvareļa Ūlenbroku ģimenes legāta grāmatā. Audekls, eļļa. 38,4 x 33,5 cm.

1895. gadā šo portretu Heinriha fon Ūlenbroka mantinieki dāvināja Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Glezna sākotnēji atradās Doma muzejā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Landrāta Veinholda Georga fon Felkerzāma (Weinhold Georg von Völkersahm, 1678–1736) portrets. 1893. gads. Brīva kopija no nezināma mākslinieka darināta portreta, kas atradies Rādi muižā. Audekls, eļļa. 71,5 x 56,6 cm.

1892. gadā šo gleznu Vidzemes bruņniecība dāvināja Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Glezna sākotnēji atradās Doma muzejā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Rīgas birģermeistara Johana Kristofa Švarca (Jochann Christoph Schwartz, 1722–1804) portrets. 1892. gads. Gleznots pēc ziloņkaula medaljona parauga. Audekls, eļļa. 69 x 54 cm.

1892. gadā J. G. Zīgmunds šo portretu dāvināja Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Glezna sākotnēji atradās Doma muzejā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Landrāta senatora Frīdriha Vilhelma fon Siversa (Friedrich Wilhelm von Sivers, 1748–1823) portrets. 1892. gads. Portrets darināts pēc marmora bistes, kas atradusies Vidzemes bruņniecības namā. Audekls, eļļa. 73 x 58 cm.

1892. gadā šo gleznu Siversu ģimenes locekļi dāvināja Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Glezna sākotnēji atradās Doma muzejā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Landrāta grāfa Ludviga Augusta fon Mellīna (Ludwig August Graf Mellin, 1754–1835) portrets. Ap 1891. gadu. Gleznots pēc kādas litogrāfijas parauga. Audekls, eļļa. 73 x 58 cm.

1891. gadā šo gleznu Ozolu muižas īpašnieks grāfs Augusts fon Mellīns (1835–1908) dāvināja Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Glezna sākotnēji atradās Doma muzejā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Rakstnieka un publicista Garlība Merķeļa (Garlieb Helwig Merkel, 1769–1850 ) portrets. Ne vēlāk par 1897. gadu. Gleznots pēc senāku grafikas tehnikā izpildītu portretu parauga. Audekls, eļļa. 33,5 x 26 cm.

1897. gadā J. G. Zīgmunds šo portretu dāvināja Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Glezna sākotnēji atradās Doma muzejā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums. Glezna skatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Rīgas birģermeistara, Rīgas pilsētas galvas Roberta Bingnera (Robert Büngner, 1816–1892) portrets. 19. gs. 90. gadi. Audekls, eļļa. 41,5 x 33,5 cm.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums. Glezna skatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Mazās ģildes eltermaņu Johana Kristiāna Frīdriha Meinharta (Johann Christoph/Christian Friedrich Meinhardt, 1801–1885), Frīdriha Brunstermana (Friedrich Brunstermann, 1822–1911) un Vilhelma Jakoba Taubes (Wilhelm Jacob Taube, 1804–1886) portrets. 1887. gads. Gleznots pēc Roberta Borharta (Robert Borchardt, 1830–1910) 1881. gadā uzņemtas fotogrāfijas. Audekls, eļļa. 104 x 89 cm.

Glezna sākotnēji atradās Mazajā ģildē. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds. Rīgas nocietinājuma vaļņu nojaukšanas atkāšanas svinības 1857. gada 15. novembrī. 1899. gads. Audekls, eļļa. 92 x 128 cm.

Gleznu 1901. gadā Doma muzejam nodeva Konsuls Johans Eižens Leo Grimms (Johann Eugen Leo Grimm, 1840–1902). Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums. Glezna skatāma muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.