Jāņa Staņislava Rozes gleznotie portreti muzeja gleznu kolekcijā

Atzīmējot gleznotāja Jāņa Staņislava Rozes 200 gadu jubileju, piedāvājam viņa darbiem veltītu virtuālo izstādi.

Jānis Staņislavs Roze (1823–1897) bija pirmais akadēmiski izglītotais latviešu gleznotājs un viens no produktīvākajiem 19. gs. 2. puses portretistiem Latvijas mākslā: 1897. gada 22. novembrī “Baltijas Vēstnesī” – atskatā uz J. S. Rozes mūža darbu – rakstīts, ka viņa gleznotie portreti esot atradušies gandrīz vai visu turīgo rīdzinieku namos. J. S. Roze ar portretu glezniecību aktīvi nodarbojās laikā, kad par vispārpieņemtu praksi bija kļuvusi fotogrāfiju kopēšana glezniecības tehnikās: šāds paņēmiens ļāva operatīvāk izpildīt gleznu pasūtījumus, samazināt darbu izmaksas un tādējādi arī veicināja gleznoto portretu plašāku pieprasījumu sabiedrībā.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs glabā Rīgas kultūras vēsturē un Latvijas mākslas vēsturē nozīmīgu J. S. Rozes gleznotu portretu grupu, proti, Rīgas Latviešu biedrības nama priekšnieku portretus, kas tapuši no fotogrāfijām pēc 1878. gadā veikta biedrības pasūtījuma.

Virtuālajā izstādē vienuviet aplūkojami J. S. Rozes gleznotie Rīgas Latviešu biedrības priekšnieku portreti, kas izstādīti muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā: žurnālista un sabiedriskā darbinieka Bernharda Dīriķa (1831–1892) portrets; uzņēmēja, žurnālista un sabiedriskā darbinieka Riharda Kārļa Tomsona (1834–1893) portrets; pirmā akadēmiski izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa (1834–1891) portrets; jurista un sabiedriskā darbinieka Krišjāņa Kalniņa (1847–1885) portrets; advokāta, politiķa un diplomāta Frīdriha Grosvalda (1850–1924) portrets. Virtuālajā izstādē apskatāmi arī J. S. Rozes gleznotie portreti, kas glabājas muzeja krājumā: Ainažu jūrskolas dibinātāja, ekonomista, publicista un politiķa Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) portrets; publicista Kaspara Biezbārža (1806–1886) portrets; kā arī Lielās ģildes eltermaņa Gustava Aleksandra Molīna (Gustav Alexander Molien, 1831–1878) portrets un Rīgas Mazās ģildes eltermaņa Vilhelma Jakoba Taubes (Wilhelm Jacob Taube, 1804-1886) portrets.

Jānis Staņislavs Roze. Bernharda Dīriķa (1831–1892) portrets. Ne agrāk par 1878. gadu. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Riharda Kārļa Tomsona (1834–1893) portrets. Ne agrāk par 1878. gadu. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Jāņa Frīdriha Baumaņa (1834–1891) portrets. Ne agrāk par 1878. gadu. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Krišjāņa Kalniņa (1847–1885) portrets. Ne agrāk par 1878. gadu. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Frīdriha Grosvalda (1850–1924) portrets. Ne agrāk par 1878. gadu. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Kaspara Biezbārža (1806–1886) portrets. 19. gs. 70. gadi. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) portrets. Ne agrāk par 1878. gadu. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Gustava Aleksandra Molīna (Gustav Alexander Molien, 1831–1878) portrets. 19. gs. 70. gadi. Audekls, eļļa.

Jānis Staņislavs Roze. Vilhelma Jakoba Taubes (Wilhelm Jacob Taube, 1804–1886) portrets. Ap 1881. gadu. Audekls, eļļa.