Izklaižu pilsētiņas “Vecrīga” projekts Rīgas 700 gadu jubilejas izstādei

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā glabājas ar Rīgas pilsētas svētku tematiku saistīts iespieddarbs – 1900. gadā arhitekta Augusta Reinberga (August Reinberg, 1860–1908) izstrādātais Rīgas 700 gadu jubilejai veltītās Rūpniecības un amatniecības izstādes izklaižu pilsētiņas “Vecrīga” (Alt-Riga) projekts, kas tika īstenots 1901. gadā Rīgas Esplanādes teritorijā (mūsdienās – Kronvalda parka teritorijā) līdzās Pilsētas kanālam: ēku komplekss bija atvērts apmeklētājiem Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes laikā no 1901. gada jūnija līdz augustam un pēcāk tika demontēts.

Virtuālajā izstādē apkopoti projekta tehniskie zīmējumi – teritorijas īslaicīgās apbūves plānojums un fasāžu notinumi uz pavisam sešpadsmit projekta lapām.