Augusta Pecolda vasaras ceļojumu skices

Augusts Georgs Vilhelms Pecolds (August Georg Wilhelm Pezold, 1794–1859) bija migrējošs Baltijas gleznotājs, zīmētājs un akvarelists. Dzimis Igaunijā ārsta ģimenē, uzaudzis Rēbinderu ģimenē Udriku muižā, mācījies Rēveles Domskolā, studējis Tērbatas Universitātē medicīnu, tad humanitārās zinātnes un tikai pēcāk pievērsies mākslas studijām: studējis gan Berlīnes, gan Vīnes mākslas akadēmijās. Devies ceļojumos uz Romu, Londonu, Parīzi. 1821. gadā atgriezies Igaunijā, 19. gs. 20. gadu otrajā pusē pasniedzis zīmēšanu Smoļņija institūtā Sanktpētērburgā, 1836.–1842. gadā – ģimnāzijā Rēvelē. Palaikam dzīvojis Rīgā, Cēsīs, Vīlandē, Tērbatā.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā no Doma muzeja laikiem glabājas plaša Pecolda darbu kolekcija: Vēstures un senatnes pētītāju biedrības darbības pārskatos minēts, ka pavisam trīsdesmit trīs skices tika iegādātas jau 1904. gadā, bet viņa darbu komplektācija ar to nenoslēdzās, jo Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja grafikas kolekcijā mūsdienās atrodamas vairāk nekā piecdesmit Pecolda skices – 19. gs. 40. un 50. gados darināti etnogrāfiskie zīmējumi un kultūrainavas no Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Dānijas, Somijas u. c. vietām Baltijas jūras reģionā. Tostarp muzejā glabājas skices no 1846. gada vasaras, kad Pecolds piedalījās zinātniski etnogrāfiskajā un lingvistiskajā ekspedīcijā Ziemeļkurzemē, Rietumvidzemē un Bauskā, ko organizēja Krievu ģeogrāfijas biedrība un ko vadīja somu izcelsmes valodnieks Anderss Jūhans Šēgrēns (Anders Johan Sjögren, 1794–1855). Ekspedīcijas laikā Pecolds zīmējumos fiksēja Ziemeļkurzemes lībiešus un Bauskas apkārtnē dzīvojošos t. s. krieviņus, kā arī vietējās ainavas Kolkā, Irbenē, Dundagā, Tukumā, Talsos un citviet. Muzejā glabājas arī skices no Pecolda 1847. un 1848. gada vasaras ceļojumiem, ko mākslinieks pavadīja Skandināvijas valstīs un Somijā, fiksējot turienes ainavas.

Mūsdienās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ekspozīcijā apskatāms mākslinieka pašportrets – 19. gs. 30. gados darināts eļļas gleznojums, kā arī Pecolda gleznotais Rīgas birģermeistara Johana Georga Švarca (Johann Georg Schwartz, 1773–1830) portrets, taču pārējie priekšmeti nav eksponēti, tādēļ virtuālā izstāde veidota ar mērķi sniegt ieskatu Pecolda radošajā mantojumā, kas plaši pārstāvēts muzeja krājumā.

Augusts Pecolds. Pašportrets. 19. gs. 30. gadi. Audekls, eļļa. 55,7 x 47,7 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Kolkasrags. 1846. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 20 x 28,8 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Dundaga. 1846. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 20 x 28,5 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Bauska. 1846. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 20 x 29 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Tukums. 1846. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 20 x 28,5 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Pēterburga. 1846. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 24 x 33 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Kronoborga. 1847. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 24 x 33 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Augusts Pecolds. Helsinki. 1848. Papīrs, zīmulis, akvarelis. 26 x 35 cm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.

Plašāka Augusta Pecolda darbu virtuālā izstāde apskatāma Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga tīmekļvietnē:

https://www.nmkk.lv/Exhibitions/ExhibitionForm.aspx?id=609

https://www.nmkk.lv/Exhibitions/ExhibitionItemList.aspx?id=609

Virtuālo izstādi sagatavoja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mākslas kolekciju glabātāja Inga Karlštrēma.