Anša Cīruļa tautas tērpu meti VI Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem

Šogad aprit 150 gadi kopš Pirmo Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku norises, ar ko aizsākās Dziesmu svētku tradīcija. Godinot šo notikumu, Rīgas muzeja restaurācijas nodaļā restaurēti kultūrvēsturiski vērtīgi Anša Cīruļa meti tautas tērpu apģērbiem 1926. gadā rīkotajiem Sestajiem Vispārējajiem latviešu dziesmu svētkiem.

Tautas tērps kā nacionālāls simbols aktualitāti ieguva tieši Dziesmu svētku tradīcijas kontekstā un mūsdienās ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Anša Cīruļa darinātie tautas tērpu meti šai ziņā bija īpaši nozīmīgi, jo Sesto Vispārējo latviešu dziesmu svētku rīcības komiteja Anša Cīruļa izstrādātos – kopskaitā 18 tautas tērpu paraugu zīmējumus izdeva pastkaršu albumos un izplatīja koru dziedātājiem.

Metu oriģināli – lielāka formāta (39 x 25 cm) akvareļa zīmējumi turpināja glabāties pie mākslinieka līdz 1938. gadam, kad Rīgas pilsētas vēstures muzejā tika rīkota Latviešu dziesmu svētku izstāde un pats Ansis Cīrulis šo zīmējumu komplektu nodeva muzejam, kur darbi tika izstādīti un pēcāk tika nodoti glabāšanai muzeja krājumā.

2023. gada sākumā Rīgas muzejā tika pabeigta visu 18 oriģinālzīmējumu restaurācija, ko veica restauratore – vecmeistare Ramona Tālberga. Restaurētie attēli turpina glabāties muzeja krājumā un pirmoreiz vienuviet interesentiem apskatāmi virtuālajā izstādē „Anša Cīruļa tautas tērpu meti VI Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem“ Rīgas muzeja mājas lapā un Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā.

Virtuālo izstādi sagatavoja RVKM mākslas kolekciju glabātāja Inga Karlštrēma.

Ansis Cīrulis. Dienvidvidzemes sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Talsu apriņķa sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis CīrulisZiemeļvidzemes sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Latgales sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Kuldīgas sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Ventiņu un tāmnieku sieviešu tautas tērpu skices. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Kurzemes un Vidzemes vīriešu tautas tērpu skices. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Vidzemes vidienes sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Malienas (Ziemeļaustrumuvidzemes) sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Latgales un Vidzemes tautas dejas tērpu skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Rucavietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Latgales sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Nīcas sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Dienvidvidzemes sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Tāmnieku sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Piebalgas sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.

Ansis Cīrulis. Dienvidvidzemes sievietes tautas tērpa skice. 1926. gads. Papīrs, akvarelis.