Rīgas vēsture: Rīga Krievijas impērijas sastāvā (1710–19. gs. vidus)

Lielais Ziemeļu karš cīņu par ietekmi Baltijas jūrā noslēdza ar Krievijas uzvaru. Līdz ar Rīgas kapitulāciju 1710. gadā visa Vidzeme tika iekļauta Krievijas sastāvā un pilsēta kļuva par guberņas administratīvo centru. Pilsētas vēsturi šajā periodā raksturo valdošo kārtu cīņa par vēl no viduslaikiem nākušo privilēģiju saglabāšanu pārvaldē, cunftu amatniecībā, tirdzniecībā un sadzīvē un pakāpeniska to zaudēšana Krievijas centralizācijas politikas realizācijas rezultātā.

Ekspozīcija izvietota 18. gs. bibliotēkas vajadzībām celtajā Kolonnu zālē, vienā no izcilākajām klasicisma sabiedriskajām telpām Rīgā. Tajā apskatāmi ap 1000 šī vēsturiskā perioda muzeja priekšmeti – gan savam laikam tipiski, gan ar izcilu vēsturisko, mākslas un memoriālo nozīmi. Goda vieta ierādīta gan Pilsētas bibliotēkai, eksponējot zāles restaurācijas gaitā atsegtu oriģinālu bibliotēkas grāmatplauktu, gan tag. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pirmsākumiem 1773. gadā.