Latvijas kuģniecības vēsture

Latvijas kuģniecības vēstures ekspozīcija iepazīstina ar jūras transportu Latvijā no 10. gs. līdz 20. gs. sākumam. Tajā ir iespēja izsekot kuģu attīstībai no vienmastu burinieka, kas pārvadāja nelielas kravas gar Rīgas līča piekrasti, līdz mūsdienu motorkuģim, kas šķērso jūras un okeānus. Parādītas Rīgas, Ventspils, Liepājas u.c. Latvijas ostas no to pirmsākumiem līdz šodienai, to pārbūve un labiekārtojumi, kas tās izvirzījuši par nozīmīgiem Eiropas tranzīta centriem. Īpaša nozīme kuģniecības attīstībā ir profesionāliem jūrniekiem un jūrniecības darbiniekiem. Kuģu kapteiņa, stūrmaņa un mehāniķa profesija gadsimtu gaitā ir bijusi viena no prestižākajām šajā piejūras zemē, tāpēc nozīmīga vieta ierādīta jūrskolu darbībai. Ekspozīcija sniedz priekšstatu arī par kuģu, īpaši burinieku būvi, kuģniecības sabiedrībām un organizācijām, parāda jūrnieku ikdienu uz kuģa, tās atkarību no dabas kaprīzēm un politiskajiem notikumiem pasaulē.

Ekspozīcijā apskatāmi ap 400 oriģinālmateriāli: kuģu detaļas un piederumi, burinieku būvēs lietotie darbarīki, kuģu vadīšanas instrumenti, jūras kartes, marīnas, kuģu karogi un standarti, jūrskolnieku mācību grāmatas un liecības, jūrskolās izmantotie mācību līdzekļi, kuģinieku personiskās lietas, formastērpi, fotogrāfijas, no tālām zemēm atceļojuši eksotiski suvenīri, u.c. Īpaši interesanti ir daudzie gan rūpnieciski, gan modeļu meistaru darinātie kuģu modeļi un maketi.