Veļu laika svētdienas ekskursija “Senču pieminēšanas un apbedīšanas tradīcijas Rīgā laiku lokos”

Svētdien, 22. oktobrī pulksten 16.00 uz veļu laika svētdienas ekskursiju “Senču pieminēšanas un apbedīšanas tradīcijas Rīgā laiku lokos” aicina Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Ekskursija sāksies muzeja ekspozīcijā un turpināsies Rīgas Doma krustejā un dārzā. Ekskursiju vadīs muzejpedagoģe Irēna Strēle. Ekskursijas ilgums – pusotra stunda (90 min). Dalība svētdienas ekskursijā ar muzeja ieejas biļeti.

Veļu laikā, no Miķeļiem līdz Mārtiņiem, ļaudis izsenis mēdz pieminēt un godināt aizgājušos tuviniekus, kavēties atmiņās, kā arī ļauties pārdomām par dzīves un nāves neizbēgamo divvienību. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina doties ceļojumā cauri gadsimtiem, lai atklātu, kā Rīgā mainījusies cilvēku attieksme pret nāvi.

Ekskursijas pirmās daļas ceļš vedīs cauri muzeja ekspozīcijas zālēm, kur apmeklētāji uzzinās, ko arheologi izpētījuši akmens, bronzas, dzelzs laikmeta apbedījumos, kas ir “velna laivas”, kā savējos apglabāja senlatvieši un lībieši, kas ir rūnakmeņi, kur bijuši Daugavas lībiešu kapulauki Vecrīgā un daudzus citus faktus.

Ekskursijas turpinājumā, dienas gaismai krēslojot, tiks vērtas Rīgas Doma krustejas durvis, apmeklētājiem nonākot bijušā viduslaiku Doma baznīcas klostera un kapsētas teritorijā. Šeit ekskursijas dalībnieki uzzinās, ko atklājuši muzeja arheologu pētījumi Rīgas Domā, kādus vēstures faktus slēpj un atklāj senās Rīgas kapsētas, ko mainīja 1773. gada lēmums par kapsētu slēgšanu pilsētās. Stāsti un fakti, kas saistīti ar cilvēku aizvadīšanu mūžības ceļos un piemiņas saglabāšanu, iepazīstinās ar šo leģendām un seniem notikumiem bagāto vietu, atklājot, kādas tradīcijas, rituāli ir pazīstami vēl mūsdienās, bet kas palicis pagātnē. Emocionālu noskaņu klātesošajiem pastiprinās veļu laika rituālā tradīcija – sveču iededzināšana, pieminot mūžībā aizgājušās dvēseles.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, publikas apskatei atvērtais vecākais muzejs Latvijā un Baltijas valstīs, kā arī viens no senākajiem Eiropā, visa 2023. gada ritumā atzīmē 250 gadu jubileju, piedāvājot apmeklētājiem dažādus pasākumus.

Svētdien, 22. oktobrī, muzejs atvērts apskatei no 10.00-17.00. Šobrīd muzejā apskatāmas mainīgās izstādes: “Cilvēka pieskāriens. Restauratoru darbu izstāde”, mēneša eksponāts “Nikolausa fon Himzela kolekcijas priekšmets – muzeja krājuma dārgums”, “Spēles lieliem un maziem. Spēļu un rotaļu piederumu arheoloģiskie atradumi senajā Rīgā. 13.–18. gs.”, kā arī pastāvīgā ekspozīcija 14 zālēs.

Dalība svētdienas ekskursijā: ar muzeja ieejas biļeti (skolēniem – EUR 1.00, studentiem un pensionāriem – EUR 3.00, pārējiem – EUR 5.00). Papildu informācija: muzeja Komunikācijas darba nodaļā, tālr.: 67356676.

Pastkartē Rīgas Doma dārzs ar nosaukumu vācu val. “Rīgas Doma klostera pagalms”. 19. gs. beigas. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājums.