Muzeja velte Lieldienām – ekspresizstādē Lieldienu atribūtika no muzeja krājuma

Lai priecīgas, saulainas, mierpilnas Lieldienas!

Muzejā apskatāma Lieldienām veltīta ekspresizstāde. Izstādē eksponēti dažādi, ar Lieldienu tematiku saistīti, priekšmeti no muzeja krājuma: 20. gs. 20.–30. gadu Lieldienu kartītes, galda dekori, iespieddarbi un pat Annas Brigaderes rakstīts Lieldienu apsveikums Mērijai Grīnbergai.

Pavasaris nāk ar Lielo dienu – pavasara saulgriežiem, ar Lieldienām kā Kristus augšāmcelšanās svētkiem kristīgajā pasaulē. Gadsimtu gaitā svētku tradīcijas ir mainījušās, bet joprojām radi un draugi pulcējas pie svinīgi klātiem galdiem, kas rotāti krāsotām olām, pūpoliem, pavasara ziediem un citiem Lieldienu dekoriem.

“Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā!” (Latviešu tautas dziesma)