Fasādes restaurācija muzeja kompleksa ēkai Palasta ielā 2

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā rit saimnieciska rosība. Muzejs ar prieku un gandarījumu informē, ka ir sākušies fasādes restaurācijas darbi muzeja kompleksa ēkai  Palasta ielā 2. Būvniecības ierosinātājs ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un atjaunošanas darbu būvprojektu,  pēc VAS „Valsts nekustamie īpašumi”  pasūtījuma, izstrādāja SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”.  Būvdarbu veicējs ir AS „Būvuzņēmums Restaurators”, bet būvuzraudzības veicējs – SIA „Būvēlogs projekti”.

Būvprojekta vadītājs ir arhitekts Artūrs Lapiņš, projekta risinājumus izstrādājis arhitekts Zigurds Greivulis, ēkas tehnisko apsekošanu veikuši būvinženieri Anrijs Rudzis un Māris Benfelds.

Atjaunojamā ēka Palasta ielā 2 iekļaujas Doma baznīcas un klostera ansamblī, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Nams celts 1784. gadā. Ir dokumentālas liecības, ka 1884. gadā arhitekta Kārļa Johana Felsko vadībā notikuši ēkas fasādes pārbūves darbi. Tolaik izveidotā fasādes kompozīcija saglabājusies līdz mūsdienām.  Pēdējie būtiskākie ēkas remontdarbi veikti 1988.-1989. gadā, daļai ēkas jumta mainot dakstiņus.

Notiekošie atjaunošanas darbi ir vēsturisks notikums, kura rezultātā, vairāk kā pēc gadsimta, ēka Palasta ielā 2 atgūs savu kādreizējo cienību.

Ikviens Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbinieks, priecājoties par procesa nozīmību, gaida tā rezultātu un cer, ka kultūras piedāvājums Rīgā, Latvijā, Eiropā, pasaulē, tāpat kā visas sabiedrības rosība, drīz varēs atkal uzņemt savu jaudu, pārvarot un uzveicot negantā vīrusa radīto situāciju.

 

#Ēkultūra #paliecmājās #TiksimiesDrīz