Ēnu dienā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina skolēnus iepazīt profesiju daudzveidību muzejā

  “Ēnu diena 2023” visā Latvijā norisināsies 5. aprīlī. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs vērs durvis ieinteresētām “ēnām”, piedāvājot iespēju “ēnot” dažādu muzeja profesiju pārstāvjus – direktori, struktūrvienību vadītājus, krājuma glabātājus, restauratorus, muzejpedagogus, arheologus, vēsturniekus.

Ēnot būs iespējams gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, gan tā pārziņā esošajās filiālēs: Rīdzinieku 17.–18. gs. mājā-muzejā “Mencendorfa nams”, Latvijas Fotogrāfijas muzejā un Ainažu jūrskolas muzejā. Muzejs ēnotājiem piedāvā 26 vakances. 2023. gada Ēnu dienā skolēni var pieteikties ēnot Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tā direktori, Krājuma nodaļas kartogrāfijas, dokumentu, iespieddarbu un periodikas kolekcijas krājuma glabātāju, Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vēsturnieci, Arheoloģijas nodaļas krājuma darba speciālistus, Restaurācijas nodaļas dažādu specializāciju restauratorus, Komunikācijas darba nodaļas muzejpedagogus, Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vēsturniekus, kā arī minēto trīs muzeja filiāļu vadītājas.

Pieteikšanās Ēnu dienai jau ir sākusies un pieteikties var tīmekļvietnē: https://enudiena.lv/vakances .

Ēnu diena sniegs iespēju ieskatīties muzeja darba ikdienā, veidojot izpratni par darbu muzejā un raisot interesi par iespējamās nākotnes profesijas izvēli. Darbs muzejā ir interesants un daudzveidīgs, bet parasti šī darba “virtuve” vērotājiem no malas nav redzama. Ēnu diena dāvā īpašo iespēju ieinteresētiem skolēniem ieskatīties aiz ikdienā slēgtām durvīm, satiekot dažādu muzeja profesiju pārstāvjus.

Ēnu dienā skolēniem būs iespēja iepazīties ar muzeja darbības dažādām jomām, tikties ar izvēlēto muzeja profesiju pārstāvjiem, būt kopā ar viņiem darba dienas gaitā, vērot un noskaidrot sev interesējošus jautājumus par profesiju. Dienas gaitā skolēni varēs apskatīt ekspozīciju, ielūkoties darba kabinetos, krājuma glabātuvēs un restauratoru darbnīcās. Iespējams, ka “ēnai” tiks uzticēts veikt arī kādu darba uzdevumu.

Ēnu diena ir pasaulē pazīstama un atzīta karjeras izglītības programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Latvijā Ēnu dienu organizē Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia).

Papildu informācija: Komunikācijas darba nodaļā, tālr.: 67356680; 29129052.

 

 

 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas fasāde. 2023. gads. Foto: Oskars Artūrs Upenieks.