Muzeja ilggadējo direktori Klāru Radziņu aizsaules ceļā pavadot

Ceturtdien, 2021. gada 8. aprīlī, aizsaules ceļā pavadot, atvadījāmies no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ilggadējās direktores Klāras Radziņas (23.08.1942. – 31.03.2021.).

Godinot Latvijas kultūras sabiedrības izcilās personības Klāras Radziņas mūža devumu, pie Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja visas dienas garumā gulst ziedi no kolēģiem, draugiem, dažādu valsts institūciju pārstāvjiem.

Atnestie ziedi pēc atvadīšanās ceremoniāla tika nogādāti uz Klāras Radziņas kapa vietu Tukuma kapos, kur pēc kremācijas būs aizgājējas atdusas vieta.

*** *** ***

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs bija Klāras Radziņas darba vieta kopš 1970. gada. Muzejā viņa ienāca kā zinātniskā līdzstrādniece, turpmākajos gados veica gan galvenās krājuma glabātājas, gan direktora vietnieces zinātniskajā darbā pienākumus. 

Kopš 1987. gada līdz pat 2020. gada nogalei Klāra Radziņa bija Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktore. Kā muzeja direktore, ar prasmīgu vadību, ar bezkompromisa atdevi muzeja darbam, ar radošu pieeju problēmu risināšanā daudzu gadu garumā, iemantoja lielu cieņu gan nozares profesionāļu vidū, gan sabiedrībā, kļuva par atzītu autoritāti mūsu valsts kultūrvēstures problēmu risināšanā. Par ieguldījumu Latvijas kultūras attīstībā 2001. gadā Klārai Radziņai tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.