Spēles lieliem un maziem. Spēļu un rotaļu piederumu arheoloģiskie atradumi senajā Rīgā. 13.–18. gs.

Izstādē “Spēles lieliem un maziem. Spēļu un rotaļu piederumu arheoloģiskie atradumi senajā Rīgā. 13.–18. gs.” apskatāmi senākie Rīgā uzietie spēļu piederumi, kas attiecas uz viduslaiku pilsētas pirmsākumiem 13. gadsimtā, kā arī līdz pat 18. gadsimtam bērnu un pieaugušo rīdzinieku izklaidēs un praktisku iemaņu apguvē izmantotie spēļu elementi. Muzeja arheoloģiskā krājuma izstāde izveidota muzeja ekspozīcijas “Rīga Livonijas sastāvā. 13.-16. gs.” zālē.

Rakstītajos avotos par rīdzinieku izklaidēm viduslaikos un agrajos jaunajos laikos konkrētas informācijas ir maz. Galvenos pierādījumus un precīzākas ziņas par Rīgas iedzīvotāju iecienītajām spēlēm viduslaiku un agro jauno laiku Eiropā sniedz arheoloģiskie atradumi.

Senākie Rīgā uzietie spēļu piederumi attiecas uz viduslaiku pilsētas pirmsākumiem 13. gadsimtā. Izstādē aplūkojamie arheoloģiskajos pētījumos Rīgā atrastie 13.–18. gs. izklaides priekšmeti ir trīs veidu: 1) spēļu piederumi, 2) rotaļlietas, 3) mūzikas instrumenti. Atrastie spēļu piederumi ir daudzveidīgi. Tie pārstāv pārsvarā stratēģiskās, veiksmes un fizisko prasmju spēles.

Rotaļāšanās ir bijusi, ir un būs ļoti svarīgs process ikviena bērna sociālajā un emocionālajā attīstībā. Arī arheoloģiskajā izpētē atrastās seno rīdzinieku rotaļlietas ir veidotas pārdomāti, lai caur spēlēšanos veicinātu bērnu dzīvesprieku, attīstītu iemaņas, sniegtu pieredzi. Atrastie mūzikas instrumenti ir vienkārši un primitīvi skaņu rīki, paredzēti tautas mūzikas izpildīšanai.

Kaut arī nav iespējams iegūt pilnīgas ziņas par seno rīdzinieku spēlēm, to noteikumiem, bērnu rotaļām vai mūziku, kas skanēja Rīgas ielās, arheoloģiskās liecības pierāda, ka izklaides pasākumi bija nozīmīga viduslaiku un agro jauno laiku pilsētnieku ikdienas dzīves sastāvdaļa un sniedz zināmu priekšstatu par spēļu paradumiem. Visus turpmākos gadsimtus spēles un rotaļas rīdzinieku dzīvē ir turpinājušas būt un ir aktuālas.

Izstādē varēs aplūkot cauri gadsimtiem līdz mūsdienām ikdienas norišu vēsti atnesušās šaha, dambretes, bekgemona, Lielo dzirnavu spēles, Alkerkes, domino, bumbas, ķegļu un citu seno spēļu saglabājušās detaļas, uzzināt par spēļu priekšmetu izveidi, lietotajiem materiāliem, kā arī to, kā gūta un kāda ir informācija par spēļu sākotni, par to norises noteikumiem.

Cik zināms par metamo kauliņu vēsturi vai par to acu izkārtojuma likumsakarībām? Kad Domino spēle kļuva populāra Eiropā? Kā darināja ķegļus un kā spēles bumbas? Vai mūsdienu bērniem viduslaikos atrastos viņu uzmanību piesaistošas rotaļlietas, kas mācītu noderīgas prasmes mijiedarbībai ar sabiedrību? Kādus mūzikas instrumentus spēlējuši viduslaiku un agro jauno laiku rīdzinieki? Uz šiem un virkni citiem jautājumiem atbildes var rast izstādē.

Izstāde “Spēles lieliem un maziem. Spēļu un rotaļu piederumu arheoloģiskie atradumi senajā Rīgā. 13.–18. gs.” paver iespēju cilvēces pieredzes vēstures izziņai, kā arī atgādina, cik daudz nopietnības un pamatīguma ir iekodēts it kā izklaides atribūtikā – spēlēs un rotaļās. Jau tālo gadsimtu rīdzinieki ir sapratuši, ka ir svarīgi bagātināt savu bērnu ikdienu ar kopēju spēlēšanās pieredzi, kā arī to, ka dažādos vecuma posmos dzīves kvalitāti vairo ļaušanās spēles aizrautībai ik pa laikam, gūstot radošu enerģiju, iemaņas un socializēšanās prieku.

Izstāde būs apskatāma līdz 2023. gada 1. oktobrim.