Doma muzejs Rīgā – templis zinātnei un mākslai

Izstāde veltīta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturei. Muzeja pirmsākumi meklējami jau 1773. gadā, tomēr izstādē akcentēts Doma muzeja periods (1890–1936), īpašu uzmanību pievēršot vācbaltiešu biedrību ieguldījumam Latvijas kultūras vērtību saglabāšanā un kultūras vērtību likteņiem Otrā pasaules kara laikā.

Doma muzeja kolekcijas lielākoties papildinātas ar dāvinājumiem – arheoloģiskajām senlietām, zīmogiem, monētām, medaļām, gleznām, gravīrām, pulksteņiem, mēbelēm, mūzikas instrumentiem, porcelāna, sudraba un alvas izstrādājumiem, kas veido tagadējā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja zelta fondu. Izstādes centrālie akcenti ir vēsturiskajās Doma muzeja vitrīnās eksponētie priekšmeti no dažādām muzeja kolekcijām, kā arī 20. gs. sākuma muzeja ekspozīcijas „Rokoko istaba” rekonstrukcija, kur apskatāms arī 18. gs. rakstāmskapis – izcils Bauskas meistaru darinājums. Viens no interesantākajiem izstādes eksponātiem ir ap 200 gadu vecs zivs izbāzenis, kas savā laikā rotāja Doma muzeja vestibilu. 20. gs. sākumā to muzejam dāvināja Melngalvju biedrība.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Herdera institūtu Mārburgā (Vācija). Tā veidota 2001. gadā kā velte Rīgas pilsētas 800 gadu jubilejā.