Ekspozīcijas

Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē. 19. gs. beigas–20. gs. sākums

Ekspozīcija izvietota vēsturiskā ēkā – ainažnieka Jura Veides saimes mājā, kurā 1864. gadā darbu uzsāka pirmā latviešu un igauņu jūrskola.

Ainažu jūrskolas vēsture aizsākas klases telpā, kur katedras priekšā apmeklētājus sagaida skolas priekšnieks Kristians Dāls, atveidots vaska figūrā. Nozīmīga vieta muzejā ierādīta arī aktīvajam kuģniecības lietu entuziastam Krišjānim Valdemāram, kurš aicināja cara valdību nodrošināt centīgiem, bet nabadzīgiem jūrmalas jaunekļiem bezmaksas mācības, lai no tiem izaugtu krietni jūrnieki. Skolas atmosfēru rada lielais skolas sols, uz kura sarindotas Ainažu jūrskolnieku pierakstu klades, bet par viņu skolas gaitām liecina diplomi, diplomdarbi un mācību grāmatas muzeja vitrīnās. No senajām fotogrāfijām mums pretī raugās nopietni vīri – kapteiņi un stūrmaņi, kādreizējie jūrskolas absolventi. Tām blakus rindojas vecie burukuģu mērinstrumenti – sekstanti, oktanti, kompasi un citi. Muzeja ekspozīcija atspoguļo arī burukuģu būvi Vidzemes piekrastē 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā – gan būvniecības procesu, gan burukuģa kristību norisi, kas kā sena un svinīga tradīcija tiek piekopta vēl šodien. Kuģu būvniecība Vidzemes piekrastē deva ne tikai peļņu kuģu īpašniekiem, bet arī darbu strādniekiem, kalējiem, namdariem, virvju vijējiem un citiem amatniekiem, par kuru darbu stāsta apskatāmie amata rīki. Īpašs stāsts ir arī katram no muzejā eksponētajiem burukuģu modeļiem, kā arī katrai jūrnieku lādei ar tajā ievietotajiem priekšmetiem – ruma blašķi, kapteiņa apkaklīšu kārbiņu, pīpi, jūrnieka dunci un citām jūrā noderīgām lietām.

Muzeja dārzā eksponēta enkuru, boju, mīnu un dzenskrūvju kolekcija. Dārzā apskatāms Krišjāņa Valdemāra krūšu tēls un jūrskolas dibinātāju, veco Ainažu jūras vilku Jura Veides, Andreja Veides un Jāņa Miķelsona koka skulptūras, kā arī piemineklis kartupeļiem – jā, tiem pašiem kartupeļiem, ko ainažnieki pārdeva Pēterburgā, lai atvērtu jūrskolu!

Katru apmeklētāju, iegriežoties ceļā uz muzeju, sveicina no jūras dzelmes izceltā Ainažu ostas viļņlauža bāka un pie muzeja ārdurvīm draudzīgs sagaida ”Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas”.