Par mums

PAR IESTĀDI

Ainažu jūrskolas muzejs ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība.

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19. gs. beigās–20. gs. sākumā, Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

MUZEJA VĒSTURE

Vidzemes jūrmalā pie Igaunijas robežas atrodas maza pilsētiņa Ainaži – latviešu profesionālās jūrniecības šūpulis. Tieši šeit 1864. gadā vietējie Ainažu kuģinieki, kuģniecības entuziasta Krišjāņa Valdemāra iedvesmoti, par pašu ziedotiem līdzekļiem nodibināja jauna tipa jūrskolu – pirmo jūrskolu, kurā bez maksas jūras zinības varēja apgūt latviešu un igauņu zemnieki.

Ainažu jūrskolas muzejs ir piemiņas vieta šai pirmajai latviešu profesionālajai jūrskolai un tās absolventiem – latviešu un igauņu kapteiņiem un stūrmaņiem.

Ierosinājumu restaurēt bijušās jūrskolas ēku un iekārtot tajā muzeju izteica toreizējais LPSR Vēstures un revolūcijas muzeja direktors Jānis Skolis. To atbalstīja arī vietējās Ainažu un Limbažu pašvaldības. Par muzeja dibināšanu var uzskatīt 1968. gada 18. decembri, kad Latvijas PSR Kultūras ministrija izdeva pavēli bijušajā kapteiņa Jura Veides saimes ēkā, kurā sākuma gados darbojās jūrskola, izveidot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāli – Ainažu jūrskolas muzeju. Līdzekļus ēkas restaurācijai piešķīra zvejnieku kopsaimniecības „Brīvais vilnis”, „Enkurs” un Igaunijas „Kalur”. Ēkas restaurāciju veica valsts saimniecība „Ainaži”. 1969. gada 20. jūlijā muzeju atvēra apmeklētājiem.

Muzeja izveidošanā un attīstībā īpaši nopelni bijuši Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja tā laika administrācijai – direktorei Līvijai Blūmfeldei un direktores vietniecei Beātai Krajevskai, Kuģniecības nodaļas darbiniekiem, kā arī bijušajiem ilggadīgajiem Ainažu muzeja darbiniekiem Arvīdam un Veltai Vētrām.

Muzejā tiek ne tikai vākti un glabāti materiāli par Ainažu jūrskolu un kuģošanu, bet arī popularizēta latviešu jūrā braukšanas ideja. Muzeja ļaudis rūpējas, lai latviešu jūrniecības gars turpinātu dzīvot.

Muzeja atklāšanas svinības, 1969. g.

Beāta Krajevska – ekspozīcijas autore, 1969. g.

Jānis Skolis – muzeja dibināšanas iniciators, 1969. g.

IZDEVUMI

Aktuālus izdevumus var apskatīties šeit: skatīt

ATBALSTĪTĀJI

Tālbraucējs kapteinis  Antons Ikaunieks.

Tālbraucējs kapteinis Normunds Vilkaušs.

Latvijas Jūrniecības savienība, priekšsēdētājs Antons Vjaters.

Salacgrīvas novada dome, priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, prezidents Igors Pavlovs.

SIA LSC, prezidents Vladimir Egger

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

 

 

 

VAKANCES

Aktuālais teksts