CENAS

IEEJAS BIĻETES

Ieejas biļetes (EUR) Izglītojamiem Studentiem un pensionāriem Pārējiem
Pastāvīgā ekspozīcija 1,00 1,50 2,00*
Ģimenes biļete** 4,00

**Ģimenes biļete (1–2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam)

Bezmaksas ieeja, skatīt.


 

 

EKSKURSIJAS

Gida pakalpojumi Cena (EUR)
Pārskata ekskursijas vadība latviešu valodā un 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā 6,00
Pārskata ekskursijas vadība svešvalodā (krievu vai vācu), izņemot 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā 10,00
Tematiskas ekskursijas vadība latviešu valodā 15,00

Grupā ne vairāk kā 25 personas.

Ekskursijas ilgums līdz 45 min.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 64043349

MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS

Pedagoģiskā programma bērniem līdz septiņu gadu vecumam EUR 7,00 no grupas
Pedagoģiskā programma izglītojamiem latviešu valodā, 1.-9. klases izglītojamiem krievu valodā EUR 10,00 no grupas un EUR 1,00 no personas
Pedagoģiskā programma izglītojamiem svešvalodā (krievu vai vācu), izņemot 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā EUR 15,00 no grupas un EUR 1,00 no personas

 


Grupā ne vairāk kā 25 personas.

Nodarbības ilgums 45 – 90 min.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 64043349

PIEAUGUŠAJIEM / MŪŽIZGLĪTĪBA

Programma jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā EUR 40,00 no grupas un EUR 1,50 no personas
Mūžizglītības programma latviešu valodā EUR 15,00 no grupas un EUR 1,00 no personas

TELPU NOMA

 

Muzeja telpu un teritorijas iznomāšana   EUR; t.sk. PVN
Ekspozīcijas zāles un teritorija 1 stunda 20,00

Pieteikšanās un papildus informācija: (tālr.) +371 64043349

FOTOSESIJAS

Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru  Fotosesijas ilgums  EUR; t.sk. PVN 
Fotosesija grupai līdz 6 personām  1 stunda  30,00 
Piedalīšanās fotosesijā, sākot ar 7. grupas 

dalībnieku (grupā ne vairāk kā 25 personas) 

1 stunda  1,50 no personas 

Fotosesiju pieteikšana:

Ainažu jūrskolas muzejs: tālr. (+371) 64043349

KRĀJUMA IZMANTOŠANA

  Mērvienība  Cena  

(EUR; t.sk. PVN) 

Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai      

Muzeja  

priekšmeti  

  

Unikāli  

muzeja priekšmeti 

muzeja priekšmetu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem*  1 vienība  3,00 
muzeja priekšmetu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur*  1 vienība   

15,00 

 

95,00 

 

muzeja priekšmetu izmantošana reklāmai un citiem ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem komercpasākumiem  1 vienība   

50,00 

 

 

150,00 

 

Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma 

1 vienība/lieta  

 

0,50 
Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā     
muzeja priekšmeta fotografēšana muzejā pēc klienta pasūtījuma  1 vienība 1 attēls   20,00 
muzeja priekšmeta fotografēšana ar neprofesionālu klienta aparatūru muzeja glabātavās to topogrāfiskajās vietās bez tiesībām publicēt (izņemot mācību un studiju darbus)  1 vienība   1,00 
muzeja priekšmeta skenēšana (lielāka par muzeja saglabāto arhīva datni) pēc klienta pasūtījuma 

1 vienība 1 attēls  

 

9,50 
muzeja priekšmeta attēla datnes sagatavošana (garākā mala 800 px, izšķirtspēja 72 dpi) pēc klienta pasūtījuma bez tiesībām publicēt 

1 vienība  

 

1,00 
Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana      
muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu kopēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists) 

1 lpp. (A4 formāts)  

 

0,70 
muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu (izmērs nepārsniedz A4 formātu) skenēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists)   

1 digitālais attēls  

 

1,00 
muzeja arhīva materiālu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem*   

1 lpp.  

 

3,00 
muzeja arhīva materiālu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur*   1 lpp.   15,00 
Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku  1 vienība gadā  10 % no priekšmeta vērtības + PVN 

* Izņemot raidījumus un publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā.  

CENRĀDIS

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis, skatīt šeit.