Piedāvājums

EKSKURSIJAS

Pārskata ekskursija

Pārskata ekskursijas laikā muzejā apmeklētāji iepazīsies ar Ainažu jūrskolas izveidi un darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē un to reisiem 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā, kā arī gūs ieskatu par senajiem Ainažiem.

 Ekskursijas ilgums: līdz 45 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 6,00; svešvalodā – EUR 10,00.

Pēc muzeja apskates apmeklētājiem piedāvājam atpūtu dārzā ar piknika vietu.

SERVICES

Excursions Overview tourDuring the overview tour of the museum, visitors will get acquainted with the establishment and operation of the Ainaži Naval School, the construction of sailing ships on the Vidzeme coast and their voyages in the late 19th cent.-early 20th cent., as well as gain an insight in the historical Ainaži.

Excursion duration: up to 45 min.

Excursion fee:Guided group tour: in Latvian, in Russian for forms 1-9 – EUR 6.00; in a foreign language – EUR 10.00

After visiting the museum, we offer visitors relaxation in the garden and a picnic place.

 

 

Ekskursijas apmeklējums 1 personai:

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 29424867, 64043349

Ģimenēm ar bērniem

Ģimeņu dienas

Pēc muzeja apskates ģimenēm piedāvājam atpūtu dārzā ar piknika vietu.

Kontakti: tālr.

(+371) 64043349

Pirmsskolas izglītības iestādēm

Programma “Zīļu diena”

Nodarbības ietvaros notiks ekskursija pa muzeja un brīvdabas ekspozīciju. Īpaša uzmanība tiks veltīta muzeja dārzā augošajiem simtgadīgajiem ozoliem. Praktiskās nodarbības vainagu pīšanā, rudenī zīļu lasīšanā un kuģa salikšanā no zīlēm.

Programmas ilgums: līdz 45 min.

Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: EUR 7,00
Nodarbības apmeklējums bērniem: bez maksas
2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas.

Pēc muzeja apskates apmeklētājiem piedāvājam atpūtu dārzā ar piknika vietu.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 29424867, 64043349

Skolām

Ekskursijas

1.–12. klases skolēniem.

Pārskata ekskursijas laikā muzejā skolēni iepazīsies ar Ainažu jūrskolas izveidi un darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē un to reisiem 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā, kā arī gūs ieskatu par senajiem Ainažiem.

 Ekskursijas ilgums: līdz 45 min.

 Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 6,00; svešvalodā – EUR 10,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas. Pedagogi atbild par disciplīnu grupā.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 29424867, 64043349

Muzejpedagoģiskās programmas

Kapteiņa Veides zelta meklēšana

7.–9. klašu skolēniem.

Nodarbību ievadīs ekskursija pa muzeju, īpašu uzmanību veltot slavenajām Ainažu jūrnieku dzimtām – Veidēm un Miķelsoniem.

Pēc ekskursijas sekos lāpu gājiens un piemiņas brīdis Ainažu vecajos jūrnieku kapos.

Noslēgumā muzeja vecajā klētī, skolēniem sadaloties divās grupās, meklēsim kapteiņa Veides paslēpto “zeltu”. Grupa, kura to atradīs, būs uzvarētāja un atrasto vēstījumu nodos izpildīšanai zaudētājiem.

Programmas ilgums: līdz 2,5 stundām. Grupā ne vairāk kā 25 skolēni.

Maksa par ekskursiju un nodarbību:
Gida pakalpojums un programmas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 16,00
Ieejas maksa un programma apmeklējums 1 personai – EUR 2,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas. Pedagogi atbild par disciplīnu grupā.

Pēc muzeja apskates apmeklētājiem piedāvājam atpūtu dārzā ar piknika vietu.

Reiss no Ainažiem uz Santjago 1898. gadā ar trīsmastu barkentīnu “Equator”

1.–5. klašu skolēniem.

Kā ar buru kuģi nokļūt Dienvidamerikā? Kā sagatavot buru kuģi tālajam braucienam? Kā jūrnieki pārvarēja grūtības (slimības, vētru, bezvēju…)? To visu un vēl daudz ko citu interesantu uzzināsiet vecajā Ainažu jūrskolā – muzejā. Būs iespēja ne tikai klausīties un vērot, bet arī pašiem piedalīties interaktīvā spēlē ”Ceļojums laikā”.

Programmas ilgums: līdz 60 minūtēm. Grupā ne vairāk kā 15 skolēni.

Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00
Ekskursijas vai nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas. Pedagogi atbild par disciplīnu grupā.

Pēc muzeja apskates apmeklētājiem piedāvājam atpūtu dārzā ar piknika vietu.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 29424867, 64043349

Pieaugušajiem / Mūžizglītība

Jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju gadadienu jubilāriem

Piedāvājam jaunlaulātajiem vai kāzu un citu jubileju jubilāriem pašiem vai kopā ar viesiem šos svētkus atzīmēt mūsu muzejā!

Programmā iekļauta iepazīšanās ar veco Ainažu jūrskolu, buru kuģu būvi un reisiem, romantiskām jūrnieku atmiņām, vēstulēm, kā arī dažādi uzdevumi un vēlējumi jaunlaulātajiem vai jubilāriem. Iespējama fotografēšanās gan muzejā, gan muzeja dārzā.

Programmas ilgums: līdz 60 min. (laikā no 11.00–17.00).
Maksa par programmu:
Programmas vadīšana: latviešu valodā – EUR 40,00
Programmas apmeklējums 1 personai – EUR 1,50
Fotosesija muzeja interjeros un teritorijā ar profesionālu kameru – EUR 30,00
Pasākuma iepriekšēja apmaksa muzeja kasē.
P.S. Vēlamo cienastu piegādā pasākuma dalībnieki.

Pieteikšanās un papildus informācija: ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš pa tālr.

(+371) 29424867, 64043349

TELPU NOMA

Piedāvājam iznomāt muzeja telpas un teritoriju semināriem, laulības ceremonijām un citiem pasākumiem.

Apmeklētāju skaits telpā – līdz 20 personām, dārzā – līdz 150 personām.

Lūdzam laikus pieteikt telpu rezervāciju, aizpildot pasūtījuma veidlapu un saskaņojot norises laiku un vēlamos muzeja papildpakalpojumus!

Maksa: Ekspozīcijas zāles un teritorijas noma (1 stunda) – EUR 20,00 (t.sk. PVN)

Pasūtījuma veidlapa par telpu izmantošanu, skatīt.

Cenas, skatīt.

Pieteikšanās un papildus informācija: ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš pa tālr. (+371) 29424867, 64043349