MŪŽĪBĀ DEVIES PĒTERIS KORSAKS (1937-2024) – IZCILAIS FOTOVĒSTURNIEKS

Mūžībā devies Pēteris Korsaks (1937-2024) – fotogrāfijas vēsturnieks, viens no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienības – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – izveidotājiem un tā līdzšinējās pastāvīgās ekspozīcijas autors.

Pēteris Korsaks darba mūža vairāk nekā 40 gadus veltījis Latvijas fotogrāfijas vēstures izpētei, Latvijas kultūrvēsturē atstājot vērtīgas un paliekošas liecības.

Kā Latvijas Fotogrāfijas muzeja vēsturnieks (1990 – 2008) viņš veidoja fundamentālu bāzi muzeja krājumam un pētniecības tradīcijām. Mūža nogalē autors pievērsās liecību un materiālu vākšanai par represijās cietušajiem fotogrāfiem un pirmā un otrā pasaules kara reportieriem.

Nenovērtējams ir Pētera Korsaka ieguldījums fotogrāfa Mārtiņa Buclera (1866-1944) atstātā mantojuma pētniecībā, VEF MINOX vēstures un izgudrotāja Valtera Capa (1905-2003) biogrāfijas izpētē, un daudzu citu būtisku fotogrāfijas medija tēmu apkopošanā. Savus pētījumus vēsturnieks plaši ir publicējis rakstos un apkopojis grāmatās. Kā līdzautors Pēteris Korsaks ir piedalījies izdevuma “Latvijas fotomāksla: Vēsture un mūsdienas” (1985). Pēdējo gadu nogrieznī ir tapuši izdevumi “Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki” (2019), “Eižens Finks, Fotogrāfs leģenda” (2022).

Godinot Pētera Korsaka pētnieciskās darbības ieguldījumu, Latvijas Fotogrāfijas muzejā no 2022.gada decembra līdz 2023.gada janvārim bija skatāma izstāde “Pēteris Korsaks. Radošajai darbībai un pētniecībai veltīta izstāde autora 85. dzīves jubilejas gadā”.

Pēteris Korsaks ir Kultūras fonda Spīdolas fonda pirmais stipendiāts Latvijā (1988), Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.

Muzeja saime sēro un izsaka dziļu līdzjūtību Pētera Korsaka piederīgajiem, draugiem, domubiedriem, bijušajiem kolēģiem un ikvienam, kura dzīvē Pēteris Korsaks atstājis atmiņas.

Paldies, Meistar! Lai gaišs ceļš mūžībā!

Foto: Rūta Kalmuka (LFM).