PAR MUMS

PAR IESTĀDI

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība.

 

Misija

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

MUZEJA VĒSTURE

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir vienīgā fotogrāfijas medijam veltītā atmiņu institūcija Latvijā.

Tā aizsākumi meklējami 20. gs. 70. gados, kad Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs no sava bagātīgā fotomateriālu krājuma sāka veidot izstādes, kas veltītas pašai fotogrāfijai un veicināja fotogrāfijas – pašvērtības veidošanos sabiedrībā. Muzejā izveidoja īpašu fotovēstures nodaļu, kas vēlāk kļuva par pamatu fotogrāfijas muzeja izveidošanai.

Nepieciešamība pēc speciāla fotogrāfijas nozarei veltīta muzeja kļuva arvien lielāka, un 1987. gadā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs uzsāka nopietnu sagatavošanas darbu fotogrāfijas muzeja izveidošanai. Ar Rīgas pilsētas TDP IK 1988. gada 19. janvāra rīkojumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam tika piešķirts Mārstaļu ielas 8. nams (izņemot pirmo stāvu) filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzejs izveidošanai. 1991. gada 11. aprīlī jaunais muzejs ieguva savu nosaukumu un oficiālo vietu citu Latvijas kultūras iestāžu starpā. 1993. gada 18. maijā tika atklāta Latvijas Fotogrāfijas muzeja vēsturiskā ekspozīcija „Fotogrāfijas attīstība Latvijā. 1839–1941”, kuras autors bija fotogrāfijas pētnieks Pēteris Korsaks. Par jaunā muzeja vadītāju toreiz kļuva Vilnis Auziņš.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs iekārtots 16. gs. tirgotāju ēkā, kas atrodas vienā no senākajiem Rīgas apbūves kvartāliem. Ekspozīcijas telpās iespējams apskatīt gan restaurēto daudzkrāsaino sienas gleznojumu, gan vēsturiskā parketa ornamentu uz grīdas.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja atklāšanas pasākums 1993. gada 18. maijā.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja atklāšanas pasākums. Pēteris Korsaks spiež roku fotogrāfam Jānim Gleizdam

Viļņa Auziņa izstādes „Rīga – Jūgendstila metropole” atklāšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā 1997. gada 8. janvārī.

ATBALSTĪTĀJI

VAKANCES

 

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi vietnē www.rigamuz.lv

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, izvērtēt vietnes apmeklējuma statistiku, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti u.tml.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem tiek izmantotas?

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa izmantojam Tehniskās jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes.

Tehniskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietnes saturu un izmantot tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai noskatīties pieprasīto video. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus. Šīs noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, Jūs izvēlēsieties tās atspējot, ņemiet vērā – tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota tīmekļa vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes mūsu vietā, saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās “Google Analytics” sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā HTTP://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/TERMS/US.HTML.

Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā ne ilgāk kā divus gadus.

Kā pārvadīt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Papildu informācija par sīkdatnēm ir atrodama šeit: HTTPS://ABOUTCOOKIES.ORG/ .

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi vietnē rigamuz.lv

PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrāde (privātuma politika) Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un tā struktūrvienībās

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā tiek veikta personas datu apstrāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un visās tā struktūrvienībās un filiālēs (tālāk – RVKM). Pieņemam, ka pirms datu iesniegšanas jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir izskaidrot Jums, kādam nolūkam RVKM iegūst Jūsu personas datus, to ievākšanas apjomu, aizsardzību, datu apstrādes termiņu un Jūsu kā datu subjekta tiesības datu iegūšanas laikā un tos apstrādājot.

Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā RVKM, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziska persona esiet snieguši personas datus: elektroniski, papīra formātā vai kādā citā veidā.

Apstrādājot personas datus, RVKM ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos tiesību aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

RVKM īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. RVKM datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Atkarībā no datu apstrādes veida un situācijas RVKM var noteikt detalizētākus datu apstrādes noteikumus ar pakalpojumiem saistītos dokumentos.

Personas datu apstrāde tiek pārtraukta, un dati tiek iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu apstrādes mērķis. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos nevarētu sasaistīt ar datu subjektu.

RVKM veic fiziskas personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, kā arī pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Personas datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

RVKM apstrādā fiziskas personas datus šādiem mērķiem:

1. Dokumentu aprites organizācijai.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese) apstrādes mērķis – iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar arhīvu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2. Nacionālā muzeju krājuma veidošanai.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese) apstrādes mērķis – muzejisko funkciju veikšana saskaņā ar muzeju regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Muzeju likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar arhīvu un muzeju reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3. Pakalpojumu sniegšanas un apmeklētāju apkalpošanas pārvaldības nodrošināšanai.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – muzejisko funkciju veikšana saskaņā ar muzeju regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī statistisko nolūkos, ievērojot statistiku reglamentējošos normatīvos aktos.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Muzeju likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē minētā jautājuma risināšanu).

RVKM ir tiesības identificēt personu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošus dokumentus vai atlaižu statusu apliecinošus dokumentus ar mērķi un atbilstīgi RVKM  publisko maksas pakalpojumu cenrādim sniegt muzeja pakalpojumus noteiktām apmeklētāju grupām, kā arī ar mērķi aizsargāt RVKM īpašumu.

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības un kasieri.

Jūsu personas dati tiek iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu apstrādes mērķis.

4. Personāla pārvaldībai.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese, informācija par darba pieredzi, izglītību un citi personu identificējoši dati) apstrādes mērķis – personāla atlase, darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšanu saskaņā ar darbu, atlīdzību, novērtēšanas, ugunsdrošību, darba aizsardzības, grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju sistēmas un arhīvu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde.

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar arhīvu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

5. RVKM organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšana, balss ierakstu un filmēšanas arhīva veidošanai.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – RVKM pasākumu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos, RVKM mājas lapā, sociālajos tīklos u.tml., lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par RVKM darbību un aktualitātēm, RVKM piedāvājumiem un darba rezultātiem.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde.

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar datu aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

6. Drošības pasākumi.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – RVKM tiek veikta video novērošana drošības pasākumu nodrošināšana ēkās.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde.

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar datu aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Veicot personas datu apstrādi, RVKM nodrošina šādas datu subjekta tiesības:

tiesības uz informāciju – RVKM kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, pēc datu subjekta pieprasījuma sniedz datu subjektam informāciju par RVKM veikto tā personas datu apstrādi.

tiesības piekļūt saviem personas datiem – pēc datu subjekta pieprasījuma RVKM sniedz informāciju, vai personas dati RVKM tiek/ netiek apstrādāti kā arī gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti – sniedz informāciju par apstrādāto personas datu kopumu.

tiesības labot datus – balstoties uz datu subjekta pamatotu pieprasījumu, RVKM nodrošina tā personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi .

tiesības uz datu pārnesamību – RVKM nodrošina datu subjektam iespēju saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem, lai, ja iespējams, nodotu šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam.

tiesības uz dzēšanu (tiesības ”tikt aizmirstam”) – datu subjektam ir tiesības pieprasīt un RVKM pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja personas dati vairs nav nepieciešami vai izmantojami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti, ja datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamatojuma datu apstrādei, ja datu subjekts ir iebildis datu apstrādei un pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma RVKM atzīst, ka datu apstrādei nav tiesiskā pamata, ja personas dati ir jādzēš saskaņā ar uz RVKM attiecināmiem tiesību aktiem.

tiesības ierobežot apstrādi – datu subjektam ir tiesības RVKM pieprasīt uz laiku ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un RVKM nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei.

tiesības iebilst – datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir saistīta ar tirgvedības nolūkiem vai ir pamatota uz RVKM leģitīmajām interesēm un datu subjekts apšauba šo tiesisko pamatu.

tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei – datu subjektam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. RVKM izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu – RVKM bez nepamatotas kavēšanās datu subjektam paziņo par tā personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Personas datu apstrādes pārzinis:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

reģistrācijas numurs 90000029912

juridiskā adrese Palasta iela 4, Rīga, LV – 1050, Latvija

Saziņa un sūdzību iesniegšana:

Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos datu subjekti un citas ieinteresētās personas, kurām ir aizdomas, ka RVKM apstrādā personas datus neatbilstoši, var vērsties pie RVKM datu aizsardzības speciālista, rakstot uz RVKM e-pastu direkt@rigamuz.lv ar tēmas atzīmi “Datu aizsardzības speciālists” vai nosūtot savu jautājumu uz RVKM juridisko adresi Palasta iela 4, Rīga, LV-1050, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības par RVKM veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Izmaiņas personas datu apstrādes politikā

RVKM Privātuma politiku aktualizē pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politikas versiju.

Privātuma politika Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un tā struktūrvienībās