PAR MUMS

PAR IESTĀDI

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība.

 

Misija

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

MUZEJA VĒSTURE

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir vienīgais fotogrāfijas nozarei veltītais muzejs Latvijā.

Tā aizsākumi meklējami 20. gs. 70. gados, kad Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs no sava bagātīgā fotomateriālu krājuma sāka veidot izstādes, kas veltītas pašai fotogrāfijai un veicināja fotogrāfijas – pašvērtības veidošanos sabiedrībā. Muzejā izveidoja īpašu fotovēstures nodaļu, kas vēlāk kļuva par pamatu fotogrāfijas muzeja izveidošanai.

Nepieciešamība pēc speciāla fotogrāfijas nozarei veltīta muzeja kļuva arvien lielāka, un 1987. gadā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs uzsāka nopietnu sagatavošanas darbu fotogrāfijas muzeja izveidošanai. Ar Rīgas pilsētas TDP IK 1988. gada 19. janvāra rīkojumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam tika piešķirts Mārstaļu ielas 8. nams (izņemot pirmo stāvu) filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzejs izveidošanai. 1991. gada 11. aprīlī jaunais muzejs ieguva savu nosaukumu un oficiālo vietu citu Latvijas kultūras iestāžu starpā. 1993. gada 18. maijā tika atklāta Latvijas Fotogrāfijas muzeja vēsturiskā ekspozīcija „Fotogrāfijas attīstība Latvijā. 1839–1941”, kuras autors bija fotogrāfijas pētnieks Pēteris Korsaks. Par jaunā muzeja vadītāju toreiz kļuva Vilnis Auziņš.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs iekārtots 16. gs. tirgotāju ēkā, kas atrodas vienā no senākajiem Rīgas apbūves kvartāliem. Ekspozīcijas telpās iespējams apskatīt gan restaurēto daudzkrāsaino sienas gleznojumu, gan vēsturiskā parketa ornamentu uz grīdas.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja atklāšanas pasākums 1993. gada 18. maijā.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja atklāšanas pasākums. Pēteris Korsaks spiež roku fotogrāfam Jānim Gleizdam

Viļņa Auziņa izstādes „Rīga – Jūgendstila metropole” atklāšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā 1997. gada 8. janvārī.

ATBALSTĪTĀJI

VAKANCES

LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJA VADĪTĀJS

 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs izsludina konkursu uz vakanto RVKM struktūrvienības –  Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja amatu (uz pilnu darba slodzi un nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt un atbildēt par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (turpmāk – RVKM) struktūrvienības (filiāles) – Latvijas Fotogrāfijas muzeja darbu un attīstību, veikt tā darba plānošanu, nodrošināt plānotā izpildi un kvalitāti;
 • Atbildēt par Latvijas Fotogrāfijas muzejā esošo fotogrāfisko vērtību kā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, piedalīties muzeja krājuma komplektēšanā, izpētē un fotogrāfijas popularizēšanā;
 • Piedalīties filiāles personāla komplektēšanā, veicināt darbinieku profesionālo izaugsmi un apzinīgu attieksmi pret darbu.
 • Organizēt un sadarbībā ar RVKM saimnieciski tehnisko departamentu nodrošināt filiāles apsaimniekošanu.
 • Organizēt filiāles finanšu piesaistes projektu izstrādi un realizāciju; nodrošināt piešķirtā un piesaistītā finansējuma racionālu izmantošanu.

Prasības pretendentiem:

 • Maģistra grāds humanitārajās vai sociālajās zinātnēs; vēlams ar fotogrāfiju saistītā jomā.
 • Darba pieredze muzejā vai citā atmiņas institūcijā, vai ar muzeja profilu saistītā iestādē vismaz 5 gadi; vēlama darba pieredze vadošā amatā.
 • Izpratne un zināšanas par fotogrāfijas vēsturi Latvijā kopsakarībā ar pasaules procesiem; praktiskas zināšanas fotogrāfijā tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Izpratne par muzeja darbību un funkcijām; pieredze fotogrāfijas pētniecībā vai popularizēšanā tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Spēja patstāvīgi veikt amata pienākumus, teicamas organizatoriskās, komunikācijas un saskarsmes prasmes.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, labas angļu valodas zināšanas.
 • Labas datorprasmes (MS Office, fotoapstrādes programmas).

Piedāvājam:

 • Bruto mēnešalgu no 940.00 līdz 1287.00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei) par pilnu darba slodzi.
 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta: Rīgā, Mārstaļu iela 8.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Curriculum Vitae  (CV).

LŪDZAM PRETENDENTUS PIETEIKTIES LĪDZ 2021. GADA 15. AUGUSTAM, IESNIEDZAMOS DOKUMENTUS NOSŪTOT UZ E-PASTA ADRESI: DIREKT@RIGAMUZ.LV AR NORĀDI “KONKURSS UZ LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJA VADĪTĀJA AMATU”. TELEFONS INFORMĀCIJAI: (+371) 67356677.

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām RVKM:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir RVKM, Palasta ielā 4, Rīgā, LV-1050, kontakttālr. 67211358;

3) datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.