PAR MUMS

PAR IESTĀDI

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība.

 

Misija

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

MUZEJA VĒSTURE

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir vienīgais fotogrāfijas nozarei veltītais muzejs Latvijā.

Tā aizsākumi meklējami 20. gs. 70. gados, kad Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs no sava bagātīgā fotomateriālu krājuma sāka veidot izstādes, kas veltītas pašai fotogrāfijai un veicināja fotogrāfijas – pašvērtības veidošanos sabiedrībā. Muzejā izveidoja īpašu fotovēstures nodaļu, kas vēlāk kļuva par pamatu fotogrāfijas muzeja izveidošanai.

Nepieciešamība pēc speciāla fotogrāfijas nozarei veltīta muzeja kļuva arvien lielāka, un 1987. gadā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs uzsāka nopietnu sagatavošanas darbu fotogrāfijas muzeja izveidošanai. Ar Rīgas pilsētas TDP IK 1988. gada 19. janvāra rīkojumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam tika piešķirts Mārstaļu ielas 8. nams (izņemot pirmo stāvu) filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzejs izveidošanai. 1991. gada 11. aprīlī jaunais muzejs ieguva savu nosaukumu un oficiālo vietu citu Latvijas kultūras iestāžu starpā. 1993. gada 18. maijā tika atklāta Latvijas Fotogrāfijas muzeja vēsturiskā ekspozīcija „Fotogrāfijas attīstība Latvijā. 1839–1941”, kuras autors bija fotogrāfijas pētnieks Pēteris Korsaks. Par jaunā muzeja vadītāju toreiz kļuva Vilnis Auziņš.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs iekārtots 16. gs. tirgotāju ēkā, kas atrodas vienā no senākajiem Rīgas apbūves kvartāliem. Ekspozīcijas telpās iespējams apskatīt gan restaurēto daudzkrāsaino sienas gleznojumu, gan vēsturiskā parketa ornamentu uz grīdas.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja atklāšanas pasākums 1993. gada 18. maijā.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja atklāšanas pasākums. Pēteris Korsaks spiež roku fotogrāfam Jānim Gleizdam

Viļņa Auziņa izstādes „Rīga – Jūgendstila metropole” atklāšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā 1997. gada 8. janvārī.

ATBALSTĪTĀJI

VAKANCES