KRĀJUMS

KRĀJUMA IZMANTOŠANA

Informējam, ka saistībā ar muzeja pārcelšanās procesu no 2023. gada 1. decembra uz laiku nebūs pieejama piekļuve krājumam. Krājumu plānots atvērt 2024. gada vasarā. Lūgums sekot informācijai.

Papildu informācija: (+371) 67221922, foto@fotomuzejs.lv

Šobrīd krājumu veido aptuveni 60 000 vienības – gan stikla plates, filmu negatīvi, diapozitīvi un fotogrāfijas, gan foto kameras, albumi un pastkartes. Muzeja krājuma priekšmeti sistematizēti kolekcijās, no kurām apjomīgākā ir Strenču foto darbnīcas kolekcija.

Iesnieguma veidlapa par iepazīšanos ar krājuma materiāliem

Iesnieguma veidlapa par atļauju publicēt krājuma priekšmetus

Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs: