Jāzepa Danovska kolekcija

2020. gadā Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir uzsācis jaunas kolekcijas reģistrēšanu. No Jāzepa Danovska plašās kolekcijas ir iepirktas aptuveni 5000 vienības, kuras jau drīzumā varēs aplūkot pie mums muzejā, vai izmantojot muzeju kopkatalogu. Dažas no tēmām, kuras būs iespējams muzejā atrast, ir Dziesmu svētki, Dzejas un mākslas dienas, dažāda veida un rakstura notikumi Latvijā, aktieru, komponistu, politiķu un sportistu portreti, kā arī Latvijas ainavas.

Jāzeps Danovskis – dzimis 1937. gada 12. martā, Rēzeknē. Skolas gaitas uzsāktas Doras pagasta Baltezera skolā. 1956. gadā absolvējis Maltas vidusskolu. 1956. gada nogalē tika iesaukts armijā. Dienesta lielākā daļa pavadīta Fergānā, Uzbekistānā un tieši šajā laikā radās pirmā interese par fotografēšanu. Beidzoties dienestam, 1958. gadā atgriezās Latvijā. 1960. gadā kopā ar ģimeni pārceļas uz Rīgu, kur “VEF” rūpnīcā strādā līdz 1967. gadam. Aktīvi piedalījies “VEF” fotostudijas rīkotajās izstādēs. Radošās darbības sākumposmā bija pievērsies fotografikas žanram, kurā tika daudz eksperimentēts. 70 gadu vidū viņam veidojās sadarbība ar tautas fotoklubu “Gamma”. 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā tiek apmeklētas fotokluba “Rīga” mācību lekcijas. J. Danovskis “FRANCE ,GALAIS 1978” izstādē ar 8 darbiem pārstāvēja fotoklubu ”Gamma”. Šajā laika posmā nodarbojies ar dažādu rūpnīcu un arodbiedrību sporta pasākumu fotografēšanu, kā arī bijis viens no fotokluba “Ziemeļblāzma” dibinātājiem. Aktīvā darbība fotoklubā “Ziemeļblāzmā” turpinās līdz 1985. gadam. Turpmākajos gados J. Danovskis savu radošo darbību turpināja Latvijas kultūras pasākumu atspoguļošanā, tiekot personīgi aicināts fotografēt Rakstnieku savienības, Dzejas dienu kā arī daudzus teātru rīkotos jubileju vakarus. J. Danovskis uzsāk darbu gan kā ārštata, gan kā patstāvīgais fotokorespondents laikrakstā “Atmoda“ ( 1991 – 1992 ) un laikrakstā “Zeme“ ( 1992 – 1994 ). Publicējis darbus laikrakstos “Literatūra un māksla”, “Karogs” u.c. Darbojies kā fotogrāfs “Latvijas Nacionālajā teātrī”. Miris 2003. gada 6.janvārī un apglabāts Jaunciema kapos, Rīgā.