Rīgas Fotogrāfijas Biennāles 2020 katalogs arī pie mums!

Piedāvājam visiem interesentiem iegādāties Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 katalogu. Katalogā apkopota informācija par izstādēm, lekcijām un izglītojošiem pasākumiem, kuri norisinās šī gada pasākuma ietvaros.
Katalogā lasāma informācija arī par projektiem, kuros piedalījies Latvijas Fotogrāfijas muzejs – izstāde “Wunderkammer” un vides projekts “(Ne)redzamās autores” un muzeja vēsturnieces G. Ševkinas sagatavotā lekcija “Būt fotogrāfei Latvijā 20. gs. 1. pusē”
Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 izdevums izvērš Biennāles mākslinieku un kuratoru aktualizētās tēmas: vēsturnieks Kirils Kobrins apcer, kā no heliogravīras retumu kabinetos esam nokļuvuši līdz atttēlu okeānam; mediju teorētiķe Kristīne Kleina izseko jēdziena “postdigitāls” izcelsmei un attīstībai, mākslas vēsturniece Alise Tīfentāle, analizējot attēlus sociālajos tīklos, apsver, vai ir īstais laiks ainavas fotogrāfijai, savukart vēsturniece Guna Ševkina un kuratore Šelda Puķīte iepazīstina ar līdz šim maz zināmu Latvijas fotogrāfijas vēstures lappusi. Bagātīgi ilustrētais izdevums plašāk iepazīstina arī ar biennāles izstādēm, pasākumiem, māksliniekiem.
Kataloga cena: € 7
Rīgas Fotogrāfijas biennāle ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā, tiecoties fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arī iztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni.

Redaktore: Zane Zajančkauska (LV), Kolektīvs
Dizains: Ilze Kalnbērziņa Praz (LV), Kolektīvs
Tekstu autori: Kristina Kleina (Kristin Klein, DE), Alise Tīfentāle (LV), Kirils Korbins (Kirill Kobrin, RU/LV), Aiga Dzalbe (LV), Šelda Puķīte (LV), Indreks Grigors (Indrek Grigor, EE), Elīna Ķempele (LV), Adams Mazurs (Adam Mazur, PL), Evita Goze (LV), Paulius Petraitis (LT), Guna Ševkina (LV) un mākslinieki.
Tulkotāji: Liene Linde (LV), Ieva Lešinska Geibere (LV), Jolanta Pētersone (LV), Sabīne Ozola (LV), Ingmāra Balode (LV), Melanī Zagrīna (Melanie Zagrean, DE), Darja Poholkova (Daria Pokholkova, RU) un Džeimijs Brauns (Jamie Brown, US), D. Simanovsky’s Literary Translation Workshop
Korektori: Marks Geibers (Marc Gaber, US/LV), Ilze Jansone (LV)
Izdevējs: Rīgas Fotogrāfijas biennāle