Jūso Vesterlunds “Sirdspuksti”

Izstādes “Starp varavīksnes galiem” vienu no trim daļām veido fotogrāfiju sērija “Sirdspuksti”, kuru ir veidojis fotogrāfs Jūso Vesterlunds.

Sirdspuksti ir mīlestības izpausme, kur vārdi cieš sakāvi. Fotogrāfijas ir dzejoļi, kurus es nemācēju uzrakstīt. Dzejoļi par bērnību, ilgām, nevainību, ievainojamību, mirstību. Lai gan es dokumentēju savu dēlu bērnību, tās ir arī manas atmiņas, kuras es glabāju sev.

Šobrīd es esmu vecāks kā mans tēvs, kad viņš nomira no alkoholisma 41 gada vecumā. Tolaik man bija deviņi gadi. Tādā pašā vecumā kā abi mani dēli tagad. Man par viņu ir tikai neskaidras atmiņas, kas nav īpaši patīkami. Viņš nebija slikts cilvēks, bet arī tētis man viņš nebija. Varbūt viņš nezināja, kā. Viņa paša attiecības ar tēvu bija ļoti problemātiskas. Atceros, ka raudāju, kad mamma man pastāstīja par viņa nāvi, bet tā bija vienīgā reize. Es jutos sastindzis. Es neko nejutu. Lai cik skarbi tas izklausītos, man šķiet, ka viņš man patiesībā neko daudz nenozīmēja.

Sirdspuksti ir par ikdienišķu brīnumu. Ar bērniem viss ir haoss, un šajā haosā es cenšos pamanīt tos brīžus, kas man ne vienmēr šķiet unikāli, bet kas sasaucas ar kaut ko, kas man šķiet nozīmīgs. Es veidoju taustāmas atmiņas, kurās ir iemūžināta manu dēlu bērnības pieredzes un mana kā vecāka pieredzes būtība. Apskāvieni, smaidi, raudas, bailes, prieki – haoss, nogurums, laime. Sajūta, ka pieskaros viņu matiem un ar pirkstu zīmēju uz muguras. Viņu sirdis pukst tik tuvu, ka liekas, ka manējā.

Jūso Vesterlunds ir fotogrāfs, kurš dzīvo Helsinkos, Somijā. Viņš strādā gan komerciālajā pasaulē, gan personīgajos projektos. Vesterlunds uzņem fotogrāfijas arī dažādiem starptautiskiem žurnāliem.

Jūso ir ieguvis maģistra grādu fotogrāfijā Helsinku Mākslas un dizaina universitātē. Viņš ir apbalvots un nominēts gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Vesterlunds uzstājas ar stāstiem par savu radošo pieredzi, vada fotogrāfijas darbnīcas un ir bijis konkursu žūrijas loceklis.

Jūso Vesterlunds ir Scandinavian Moment Agency Collective biedrs. Viņu pārstāv Institute Artist.