Ārtelpas projekts “Acīm redzamais – ne/ticamais”

No 10. līdz 23. jūnijam Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās norisinās ārtelpas projekts “Acīm redzamais – ne/ticamais”, kas tapis sadarbībā ar Rīgas Fotogrāfijas biennāli.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs kā ilggadējs Rīgas Fotogrāfijas biennāles sadarbības partneris piedāvā ielūkoties tematiskā krājuma atlasē, kur pārstāvēti 20. gs. pirmās puses fotogrāfu eksperimenti, kas veido iluzoru attēlojumu. Vizuālā uztvere ir sarežģīta sistēma, kur iesaistīta gan redze, gan prāts, gan arī atmiņas procesi, kas mūsdienās ir kļuvuši par nozīmīgu fotogrāfijas medija izpētes lauku. Līdz ar fotogrāfijas tehnoloģiju attīstību ir mainījusies arī redzēšanas kultūra, tomēr fotogrāfiska attēla ticamības jeb dokumentalitātes aura Photoshop, viedtālruņu un interneta laikmetā joprojām ir klātesoša. Jauno tehnoloģiju iespējas manipulēt ar attēliem un tos ģenerēt rosina pārskatīt un izvērtēt analogās fotogrāfijas mantojumu, jo pašreizējais samulsums par vizuālo viltojumu dominanci ir daļa no diskusijas, kas eksistē jau kopš fotogrāfiska attēla aizsākuma 19. gs. vidū. Piemēram, fotogrāfijas attēlam ir piedēvēta zinātniska objektivitāte, kas pamatota ar mehānisku metožu izmantošanu, lai iegūtu realitātes fiksāciju jeb “dabas kopiju”. Šāda retorika mūsdienu sabiedrības uzskatos nav zudusi un pastāv līdzās sintētiskam attēlojumam (synthetic imagery), kas ģenerēts, izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas.

Dalībnieki: Alfrēds Polis, Lūcija Alutis-Kreicberga, Eduards Gaiķis, Konstantīns Koks

Kuratore: Baiba Tetere

Attēls: Alfrēds Polis. Helēna Pole, 20. gs. 50. gadi. Kolorēta sudraba želatīna kopija, Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājums

Vairāk informācijas: www.rpbiennial.com