Latviešu jūrniecības gadagrāmata 2019 atgādina saviem lasītājiem par pirmo latviešu jūrskolu zemniekiem

Skolas vajaga tādēļ, lai mūsu Tēvuzeme ceļas godā un kuplumā pasaulē.(K.Valdemārs)

Kopš Ainažu jūrskolas dibināšanas jau pagājuši 156 gadi. Mūsu jūrskolnieki aiznesa Latvijas vārdu tālu pasaulē.
Latvijas jūrniecības savienības izdotajā Latvijas jūrniecības gadagrāmatā 2019, kura ir jau 27. grāmata,rubrikā, Latvijas valsts jūrniecībai 100 varat izlasīt, Ainažu jūrskolas muzeja vadītājas Ivetas Erdmanes rakstu, kurš stāsta par lielu uzdrīkstēšanos- atvērt jūrskolu zemniekiem un izbraukt plašā pasaulē ar pašu būvētiem burukuģiem.