Jūrnieku ģimenes

Mīlestība nekad nebeidzas….

….Paskaties, kā viņi skatās, it kā binoklī raudzītos, it kā ar miglas tauri gribētu mums ko sacīt, – tā par Ainažu kapteiņiem un stūrmaņiem teicis I. Ziedonis.

Jā, viņu sejas ir apņēmības pilnas, tajās ir gandarījums par paveikto, par lielo uzdrīkstēšanos sasniegt horizontu. Bet acīs ir cerība un mīlestība. Mīlestība uz mīļoto sievieti, bērniem, savu māju, savu kuģi, savu dzimto vietu….

Krastā jūrnieks cer un gaida, kad tiks jūrā, bet jūrā atkal cer un ilgojas pēc mājām, saviem mīļajiem.  Viss jūrnieka mūžs viena liela Cerība.

Piedāvājam virtuālo izstādi no muzeja krājuma par Ainažu jūrskolas absolventu un skolotāju ģimenēm.

J. Zīlemans ar ģimeni, 20.gs. sāk.

P. Šnore ar sievu, 20. gs. sāk.

M.Krūmiņš ar sievu, 1895. g.

Mārtiņa un Miķeļa Veides ģimenes ap 1910. gadu

Kārlis Kozenkrānius ar sievu un meitu, 19. gs. b.

J.Skujiņš ar sievu, 1905. g.

J.Erharda ģimene, 1930. g.

A.Švēde ar sievu, 20. gs. sāk.

F. Bezbailis ar sievu, 20. gs. sāk.

J. Kozenkrānius ar sievu, 20. gs sāk.

G. Sausiņš ar ģimeni, 19. gs. b.

A. Bahmanis ar sievu, 20. gs. sāk.

J. Bērziņš ar sievu, 19. gs. b.

P. Ozoliņš un jaunā sieva, 1917. g.

A. Veides kāzas, 20. gs. 1. p.

G.Kaska ģimene, 19. gs. b.

A. Nātriņš un māsas, 1908. g.