Jaunieguvumi muzeja krājumā

Petrolejas lampa.

Ražotājs: Otto Mjuller, Berlīnē 20gs. sāk. Lampa lietota Ainažu jūrskolas absolventa, tālbraucēja kapteiņa Kārļa Bezbaiļa mājā.

Kafijas kanna.

Izgatavošanas vieta: Varšava, 20.gs.sāk. Uz kannas sāna gravējums. Kanna lietota Ainažu jūrskolas absolventa, tālbraucēja kapteiņa, Kārļa Bezbaiļa mājā.