Lāčplēša diena

Drošsirdīgais lai ir cilvēces glābējs!

Kr. Valdemārs

Ik gadus rudenī Ainažos notiek Latvijas jūrnieku salidojums ar piemiņas brīdi vecajos jūrnieku kapos. Tad visu paaudžu jūrnieki noliec galvu to veco jūras vilku priekšā, kuri lika pamatus Latvijas jūrniecībai, un, protams, ar klusuma brīdi allaž piemin arī tos, kuru kaps ir jūras dzelme. Šoruden kopā sanākt nevarēs, to neļauj īpašais Covid-19 pandēmijas laiks, bet tas taču nenozīmē, ka nevaram pieminēt visus jūrniekus, arī tos, kas mieru raduši jūras dzelmē.