Kristians Dāls (1839 – 1904)

Jūs esat darbībā priekš vispārīga laba tīrais paraugs (…)

Krišjānis Valdemārs vēstulē Kristianam Dālam, 1872. gadā.

 

Latviešu un igauņu kuģniecības vēsture nav iedomājama bez diviem tās pamatlicējiem – K.Valdemāra un K.Dāla, kurš savu mūžu veltīja latviešu un igauņu jūrnieku izglītošanai.

Kristians Dāls dzimis 1839. gada 19. aprīlī Rēvelē (Tallinā) zviedru jūrnieka ģimenē. Pabeidzis reālskolu un dažas klases ģimnāzijā, viņš 15 gadu vecumā devās jūrā. 1853. gadā Dāls beidza Rēveles apriņķa skolu, pēc tam iestājās ģimnāzijā, bet tās pilnu kursu neapguva. Kā eksterns viņš 1857. gadā Rīgas pilsētas maģistrāta izveidotajā Valsts komisijā saņēma stūrmaņa diplomu., bet deviņus gadus vēlāk – arī tālbraucēja kapteiņa diplomu.

Liktenīgā tikšanās ar Ainažu kabotāžniekiem 1863. gadā mainīja Dāla plānus. Šos vīrus vienoja kopēja doma –   latviešu un igauņu kuģniecības attīstīšana, un viņi atbalstīja K.Valdemāra ideju par jūrskolu dibināšanu zemniekiem. K.Dāls atstāja nodrošināto jūrnieka amatu, lai 1864. gada 23. novembrī uzņemtos grūtos pedagoga pienākumus Ainažu jūrskolā. Latviešu valodu viņš apguva dažu mēnešu laikā un pirmos gadus strādāja bez atlīdzības.

K.Dāls bija tautskolotājs ar demokrātiskiem ideāliem, ko veiksmīgi piepildīja dzīvē. Līdz mūsdienām vēl ir saglabājusies leģenda, kā Dāls vērtēja jūrskolnieku zināšanas: ‘’Uz pieci ‘’ zina tikai Dievs, ‘’uz četri’’ – skolotājs, un skolēnam paliek ‘’trīs’’.

Ainažu jūrskolā viņš pasniedza krievu, vācu, angļu valodu, ģeometriju, trigonometriju, navigāciju, astronomiju, kuģu mehānikas kursa daļu, jūras korespondenci, grāmatvedību u.c.

Grūti pateikt, vai Ainažu jūrskolai būtu bijuši tādi panākumi, ja nebūtu skolotāja Kristiana Dāla. Īpaši nozīmīga bija viņa izstrādātā mācību programma un darba metodika. Sākuma gados mācību grāmatas jūrskolā bija tikai svešvalodās.  Dāls tās pa vakariem iztulkoja un dienā vienkāršotā valodā lasīja priekšā saviem mazizglītotajiem audzēkņiem, kas visu teikto ar spalvu kaligrāfiskā rokrakstā pierakstīja savās kladēs. Šodien mums amizants liekas šāds 1897. gada ieraksts jūrskolnieka J.Martinsona navigācijas kladē: ‘’Par mēnesi sauc to labdabīgo zvaigznīti, kura ar savu mīlīgo gaismiņu apgaismo mūsu nakts tumsību. Mēness ir mūsu tuvākais nāburgs…’’

Ainažu jūrskolnieki K.Dāla vadībā 1865. un 1866. gada vasarā veica mācību braucienus ar buru kuģi ‘’Katarina’’ uz Rietumeiropu, tā pierādīdami, ka Vidzemes piekrastes zemnieku būvētie kuģi ir piemēroti tālbraucieniem.

K.Dāls bija viens no K.Valdemāra profesionālākajiem padomdevējiem jūrniecības jautājumos.

Vairāk par Kristianu Dālu var uzzināt, viesojoties Ainažu jūrskolas muzejā.