Jūrnieku mājas VII

’Rankas’’ atrodas Svētupes kreisajā krastā. Muižai piederošs īpašums.
Jau 1811. gada revīzijās minēts mājvārds ‘’Rankas’’ un tur dzīvojošie.
Pēc Lielsalacas ev. – lut. Draudzes metrikām redzams, Ērmaņi ‘’Rankās ienākuši ap 1868. gadu.
1897. gadā Jānis Ērmanis ‘’Rankās’’ vairs nedzīvo. Ar kājām dodas uz Ainažu jūrskolu un uzsāk mācības.  Pēcāk uzsāk aktīvās jūrnieka gaitas. Ar buru kuģiem pārvadājis visdažādākās preces. Dažreiz pagājuši pat pieci gadi, kad iegriezās Rīgas ostā. Tekoši runājis vācu, angļu, krievu, igauņu un mazliet arī spāņu valodās. Pēc pirmā pasaules kara nodibināja ģimeni un pārcēlās uz sievas dzimto pusi Valmieras apriņķa Kauguru pagastu.
Jūru mīlēja līdz pat pēdējam elpas vilcienam. ‘’Kempes’’ atradās Gaujas krastā. Pavasaros, kad Gauja izgājusi no krastiem, viņam ļoti paticis vērot kā plūst lielie ūdens plašumi. Vienmēr, kad plosījās vētra un pērkona negaisi, viņš gājis laukā un stāvēja tā kā bija stāvējis vētrā jūrā un sargājis savu buru kuģi, tā atmiņās rakstīja J.Ērmaņa meita Dzidra Gavriševa

Jānis Ērmanis. 1910. gads

1866 – 1954.

Tālbraucējs kapteinis. Ainažu jūrskolu beidzis 1893. gadā.

Buru kuģa ”Janov” kapteinis no 1898. – 1914. gadam.

Pirmā pasaules kara laikā Rīgas ostas priekšnieka vietnieks.

Pēc tam lauksaimnieks Kauguru pagasta ”Ķempēs”.

Jānis Ērmanis uz velosidēda (otrais no kreisās). 1910. gads

Buru kuģa ”Janov” komanda. Kapteinis J.Ērmanis (otrajā rindā pirmais no labās). 20. gs. sāk.

Jānis Ērmanis ar ģimeni. 1939. gads