Jūrnieku mājas II

Vējā augušam kokam – stipras saknes.

Reinis Kaudzīte

Ainažu jūrskolas absolvents Jānis Čukurs no Ungurpils.

Foto – 2020.gads.

Ainažu jūrskolas absolventa Jāņa Čukura nams Kraujas Ungurpilī (Ungurpils muiža). Vidzemes guberņas kamerālvaldes revīziju lietā nr. 194 (1858. – 1913.) varam uzzināt, ka Jēkabs Čukurs (Tshukur) (dzimis 1839. – ?) un sieva Anne Bethi (dzimusi 1846. – ?) ienākuši Ungurpilī no Rūjienas 1876. gadā. Mājas Kraujas uz izpirkšanas pamata no 1936. gada 9. janvāra nonāca Kārļa un Lienes Čukuru vecākā dēla Jāņa īpašumā.

Foto – 20. gs. sāk. FAM – 3502

Ainažu jūrskolas absolvents Jānis Čukurs (1891. 23. 02. – 1945. 15. 07.). Ainažu jūrskolu absolvējis 1914. gadā.  Ainažu jūrskolas kapelā spēlējis vijoli. Pirmo pasaules kara laiku pavadīja Anglijā krievu flotes dienestā. Pēc tam atgriezies Ungurpilī, kur darbojies kā veikalnieks un valsts spirta brūzī kā kasieris.

Foto – Ainažu jūrskolas stīgu ansamblis, 1913. gadā. Jānis Čukurs 2. no labās. FAM – 3746

 

Foto – 2020. gads, FAM – 3497.

Vijoli Ainažu jūrskolas muzejam uzdāvināja Jāņa Čukura dēls Gunārs 1992. gada jūnijā, tā bijusi Gunāra lietošanā, kad viņš kā zēns dzīvojis Ungurpilī. Sākoties otrajam pasaules karam Čukuru ģimene emigrējusi uz Vāciju, vēlāk Kanādu un vijole tikusi paņemta līdz.