Jaunieguvumi muzeja krājumā

Labi tam, kas savus tēvus labprāt piemin,

Kas klausītājiem līksmi stāsta par viņu darbiem, viņu dižumu…

Jānis Cimze

Ainažu jūrskolas absolvents no Cēsu puses Arturs Julla (arī Jurla)

 ( 1883.12.10. – 1913.04.03.).

 

 

A. Jullam 1908. gadā  izsniegts atestāts par Ainažu jūrskolas 3. klases absolvēšanu. FAM – 4192

Kristīts Cēsu luterāņu lauku latviešu draudzē 1883. gada 20. oktobrī. Tēvs saimnieks – Jānis Julla (Jurle), māte – Zape (dzimusi Andersone).

1905. gada 3. februārī A. Julla beidzis Cēsu pilsētas skolu.

1907. gada 15. martā beidzis  Ainažu jūrskolas 2. klasi. 1908. gada 8. martā beidzis Ainažu jūrskolas 3. klasi.

1908. gada 11. martā A.Jullam izsniegts buru kuģu 4. kategorijas stūrmaņa diploms.

1911. gada 17. septembrī A.Jullam, pamatojoties uz 1909. gada. 31. oktobra jaunajiem noteikumiem, izsniegts tālbraucēju buru kuģu stūrmaņa diploms.

1907. gada 26. oktobrī Cēsu apriņķa karaklausības pārvaldē stūrmanis A.Julla, pamatojoties uz 82. Nolikuma par karaklausību 1. punktu, ieskaitīts rezervē.

1907. gadā no 11. aprīļa līdz 29. augustam A.Julla dienējis par matrozi uz buru kuģa ‘’Emilija’’(kuģis piederējis tālbraucējam kapteinim, kuģīpašniekam, ainažniekam Miķelim Miķelsonam).

1911. gada 10. augusta līdz 3. novembrim A.Julla braucis par stūrmani uz trīsmastu gafelšonera ‘’Uranus’’ (kuģa pieraksta osta Rīga, no 1907. gada – 1910. gadam ‘’Uranus’’ kapteinis Ainažu jūrskolas absolvents Arturs Grasis).

1911. gadā A.Julla veicis ziedojuma iemaksu Ainažu jūrskolas bijušā priekšnieka K.Dāla piemineklim.

1912. gadā no 13. maija līdz 18. decembrim atkal braucis par stūrmani uz gafelšonera ‘’Uranus’’.

1912. gada 19. septembrī Somu jūras līcī ‘’Uranus’’ nokļūst vētrā , no klāja tiek noskalots kapteinis Martinsons. Kapteiņa pienākumus  līdz Helsingorei veica A.Julla.

1913. gada 21. janvārī pie Ainažiem jūrā uz ledus gabaliem bija aiznesti tuvējo ciemu iedzīvotāji. Arturs Julla bija viens no drošsirdīgākajiem glābējiem. Glābšanā pārpūlējies, apaukstējies, viņš neārstējami saslima un 4. martā aizgāja mūžībā.

 

Diploms Nr. 3985 izdots A. Jullam par tālbraucēja stūrmaņa tiesību iegūšanu 1911. gadā. FAM – 4190

 

 

Foto –  Ainažu jūrskolas absolventa Artura Jullas dzimtās mājas ‘’Jullas’’ , 19.gs.b. – 20.gs.sāk.

Mājai pamati likti pirms 200 gadiem.

 

 

Foto – ‘’Jullas’’, 2015.gadā, Aivara Viļņa  foto. Mājas nav saglabājušās, ir tikai palīgēkas.