Equator

Equator – trīsmastu barkentīna. Nolaista ūdenī 1892. gadā Ainažos. Tilpība 433 BRT. Pieraksta osta Ainaži, Rīga. Būvmeistars M.Mangiuss. Īpašnieki J., M.  Veides, N. Jonikova, Briedis, F. Grauds. Kapteiņi M. Veide, J. Sakne, J. Asaris, V. Krauklis. Veicis Transatlantijas reisus. 1924. gadā izgājis no Trinidadas ar asfalta kravu un pazudis bez vēsts.

Jānis Sakne 1863. – 1927. –  tālbraucējs kapteinis. 1892. gadā beidzis Ainažu jūrskolu. Jūrā sācis iet pirms mācībām jūrskolā uz Latvijā būvētiem buriniekiem. Buru kuģa ”Equator” kapteinis (1895. – 1903.), Krievijas tvaikoņa ”Nadedja” (1906. – 1907.), ”Mameluke” (1907. – 1908.), ”Kotik” (1911. – 1912.), ”Baron Driesen” kapteiņa vecākais palīgs. Tvaikoņa ”Trouvor” (1910. – 1911.) kapteinis. Arhangeļskā pierakstītā burinieka ”Memor” (1916. – 1917.) kapteinis. Igauņu burinieka ”Wega” (1919. – 1920.) un Latvijas buru kuģa ”Fritz Gustav” (1923. – 1924.) kapteinis.