Brīvdabas ekspozīcija

Ainažu jūrskolas muzeja brīvdabas ekspozīciju rotā – enkuri, bojas, mīnas, dzenskrūves,

K. Valdemāra krūšu tēls, pieminekļi  jūrskolas dibinātājiem Veidēm un Miķelsoniem u. c.

Enkuru kolekciju muzeja darbinieki sāka veidot jau tūlīt pēc muzeja atvēršanas 1969. gadā.  Daudzu gadu garumā ir sakrāta liela enkuru kolekcija. Pamatā tie ir burinieku enkuri. Laika zobs ir darījis savu – enkuri zaudējuši savus koka štokus, arī  metāls saskarsmē ar gaisu tiek bojāts. Katru gadu enkurus , bojas un mīnas apstrādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja restauratori.

Šovasar enkuru, boju, mīnu, dzenskrūvju apkopi veica RVKM restauratore Laura Putāne sadarbībā ar firmu ”JSB apsaimniekotājs”.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja restaurators Zigurds Drengers restaurē bojas. 2017. gadā.

Nezināma buru kuģa enkurs. Muzejam uzdāvināja Latvijas Jūras spēki. 2014. gadā.

Nezināma buru kuģa enkura riņķis pēc restaurācijas. 2017. gadā