Ainažu jūrskolas absolvents – Miķelis Veide

Dzimis 1869. gada 10. VIII Ainažu pagastā  – 1941. 15. VIII gājis bojā Somu līcī- tālbraucējs kapteinis, Jura Veides dēls. Beidzis Ainažu jūrskolu 1892. gadā. Buru kuģa Georg (1893 –1894 ), tvaikoņa Consul Thorsoe, Cristian Nebe ( līdz 1. pasaules karam), Latvijas  Republikas tirdzniecības flotes tvaikoņa Kalpaks kapteinis (1926 – 1940). 1940. gadā pēc LR aneksijas pārcelts par kapteini uz tvaikoņa Imanta, tad uz lietuviešu tvaikoņa Kretinga, ko 1941. gadā, ceļā uz Pēterburgu, Somu līcī sabombardēja Somijas aviācija, kapteinis gāja bojā ar kuģi.

Miķelis Veide. 20. gs. sākumā

Miķelis Veide ( 1. no kreisās) uz burinieka klāja. 20. gs. sākumā