Ainažu jūrskolas absolvents Andrejs Paegļkalns (1881. – 1954.)

Diploms, izdots A.Paegļkalnam par Ainažu jūrskolas beigšanu 1903. gadā.

A.Paegļkalna meita Velta Smilts 2018. gadā.

A.Paegļkalna mazmazdēls stūrmanis Arnis Vilders tikšanās reizē Ainažu jūrskolas muzejā 2018. gadā.