PRICES

Admission

 

Entrance tickets (EUR)  For schools
For students and seniors
For other visitors
Exhibition
1,00  3,00  5,00* 
Temporary exhibition 0,50  1,00  1,50 
Family ticket**   7,00 
Combined ticket***  2,00  5,00  8,00 

Free Admission: Skatīt

* For visitors in groups (beginning from 15 people) – EUR 4.00
** Family ticket (1–2 adults and 1 and more children under 18 years of age )
*** Combined ticket – 3 Museums in 24 hours (Museum of the History of Riga and Navigation, Mentzendorff’s House and Latvian Museum of Photography)


Guided tours

Gida pakalpojumi  Cena (EUR) 
Guided tours in Latvian and for 1st-9th class schoolchildren in Russian

10,00 

 

Guided tours in foreign language (English or Russian), except for 1st-9th class schoolchildren in Russian
15,00 
Thematic tour guiding in Latvian 15,00 
Thematic tour guiding in foreign language (English or Russian)
20,00 

No more than 25 people in a group.

Excursion duration up to 90 min.

Application and additional information: tel. (+371) 67356676  

Museum's educational programs

 

Pedagoģiskā programma bērniem līdz septiņu gadu vecumam  EUR 7,00 no grupas 
Pedagoģiskā programma izglītojamiem latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā  EUR 10,00 no grupas un EUR 1,00 no personas 
Pedagoģiskā programma izglītojamiem svešvalodā (angļu vai krievu), izņemot 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā  EUR 15,00 no grupas un EUR 1,00 no personas 

 


 Grupā ne vairāk kā 25 personas.  

Nodarbības ilgums 45–90 min. 

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 67356676  

For Adults

Lekciju cikla gidiem apmeklējums (9 nodarbības)  EUR 70,00 no personas (t.sk. PVN) 
Lekciju cikla gidiem apmeklējums (1 nodarbība)  EUR 9,50 no personas (t.sk. PVN) 
Programma jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā  EUR 40,00 no grupas un EUR 1,50 no personas 
Programma jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem svešvalodā (angļu vai krievu) 

EUR 50,00 no grupas un EUR 1,50 no personas 

 


Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371)67356676, 67356680 

Rent the venue

Muzeja telpu un teritorijas iznomāšana    EUR; t.sk. PVN 

Ekspozīcijas zāles 3. stāvā  

(5 zāles, 374 m²) 

1 stunda  75,00 

Ekspozīcijas zāles 2. stāvā  

(7 zāles, 657 m²) 

1 stunda  105,00 

Ekspozīcijas zāles 2. un 3. stāvā  

(12 zāles, 1031m²) 

1 stunda  180,00 

Kolonnu zāle  

(balkons – 118 m², zāle – 224 m²) 

1 stunda  150,00 
Prezentācijas tehnikas un inventāra noma*     
Prezentācijas tehnikas noma   1 pasākums  50,00 
Flīģeļa noma  1 pasākums  40,00 

*Tikai muzeja telpu nomniekiem pasākuma laikā. 

 Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 7211358, 26142538

vai e-pasts: direkt@rigamuz.lv 

Photo session

Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru  Fotosesijas ilgums  EUR; t.sk. PVN 
Fotosesija grupai līdz 6 personām  1 stunda  30,00 

Piedalīšanās fotosesijā, sākot ar 7. grupas 

dalībnieku (grupā ne vairāk kā 25 personas) 

1 stunda  1,50 no personas 

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr. (+371) 67356676, 67356680, 26142538 

Use of the collection

  Mērvienība 

Cena  

(EUR; t.sk. PVN) 

Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai      

Muzeja  

priekšmeti  

  

Unikāli  

muzeja priekšmeti 

muzeja priekšmetu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem*  1 vienība  3,00 
muzeja priekšmetu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur*  1 vienība   

15,00 

 

 

95,00 

 

muzeja priekšmetu izmantošana reklāmai un citiem ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem komercpasākumiem  1 vienība 

 

50,00 

 

150,00

Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma   

1 vienība/lieta  

 

0,50 
Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā     
muzeja priekšmeta fotografēšana muzejā pēc klienta pasūtījuma  1 vienība 1 attēls   20,00 
muzeja priekšmeta fotografēšana ar neprofesionālu klienta aparatūru muzeja glabātavās to topogrāfiskajās vietās bez tiesībām publicēt (izņemot mācību un studiju darbus)  1 vienība   1,00 
muzeja priekšmeta skenēšana (lielāka par muzeja saglabāto arhīva datni) pēc klienta pasūtījuma   

1 vienība 1 attēls  

 

9,50 
muzeja priekšmeta attēla datnes sagatavošana (garākā mala 800 px, izšķirtspēja 72 dpi) pēc klienta pasūtījuma bez tiesībām publicēt   

1 vienība  

 

1,00 
Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana      
muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu kopēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists)   

1 lpp. (A4 formāts)  

 

0,70 
muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu (izmērs nepārsniedz A4 formātu) skenēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists)   

1 digitālais attēls  

 

1,00 
muzeja arhīva materiālu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem* 

1 lpp.  

 

3,00 
muzeja arhīva materiālu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur*   1 lpp.   15,00 
Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku  1 vienība gadā  10 % no priekšmeta vērtības + PVN 

* Izņemot raidījumus un publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā.  

Price List

Price list of Museum of the History of Riga and Navigation paid public services, see there:  šeit.