Offer

Guided tours

Guided tour

During the guided tour, visitors will get to know about the origin and the history of the city of Riga, as also about the history of Latvian shipping, as well as the Silver Cabinet and Martha Alberinga’s cabinet in the museum’s permanent exhibitions. In the 14 halls of the museum you will see both outstanding objects of cultural history and art, as well as everyday objects that have entered the museum during its almost 250 years of existence.

Excursion duration: up to 90 min.

The fee:
Guided Tour of the group: in Latvian and for 1st-9th class schoolchildren in Russian – EUR 10.00; in a foreign language (English or Russian) – EUR 15.00.

Entrance fee for 1 person:

Application and additional information: tel.

(+371) 67356676

Guided tours around Old Riga

Museum of the History of Riga and Navigation offer thematic Guided Tours around Old Riga:

  • Thematic tour “Old Riga throughout the centuries”
  • Thematic tour “Rīdzene – the river under the streets”
  • Thematic tour “Churches, monasteries and graveyard in Old Riga”
  • Thematic tour “Riga city fortress”
  • Thematic tour “The legends and stories of old Riga”

Fee for the tour per person: for adults – EUR 10, – (in Latvian), EUR 15, – (in Russian and English); for schoolchildren – EUR 5, –

Group: from 3 to 10 participants.

Information and application for excursion, coordinating its time – in the Museum Communications Department by phone: +371 67356676.

 

Excursion with a demonstration of a knight's costume and weapons

During the tour visitors will not only get an idea of the origin and history of the city of Riga, the history of Latvian shipping, as well as about the the Silver Cabinet and Martha Alberinga’s cabinet, but also use a special atractive opportunity to learn about the methods of historical melee and battles, about events in the ancient battlefields of Riga.

Excursion duration: up to 90 min.

The fee:
Guided Tour of the group: in Latvian and for 1st-9th class schoolchildren in Russian – EUR 10.00; in a foreign language (English or Russian) – EUR 15.00.

Entrance fee for 1 person:

Application and additional information: tel.

(+371) 67356676

For families with children

Family days

Family day programs (in latvian) at the museum are offered once a month, on Sundays.

Prices:

Information: tel.

(+371) 67356676

For the Preschool

Programma “Kā dzīvoja senie rīdzinieki”

Nodarbībā būs iespēja uzzināt, kā dzīvoja senie rīdzinieki: kādas mājas cēla, kā ģērbās, ko ēda, ar kādiem kuģiem brauca, kādas bija to tradīcijas, paražas, ticējumi.

 Programmas ilgums: līdz 45 min.

Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: EUR 7,00
Nodarbības apmeklējums bērniem: bez maksas
2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Programma “Rīga teikās un leģendās”

Nodarbības laikā bērniem būs iespēja, klausoties teikas, leģendas un patiesus vēsturiskus notikumus, iepazīt Rīgas vēsturi un interesantākos muzeja priekšmetus.

Programmas ilgums: līdz 45 min.

Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: EUR 7,00
Nodarbības apmeklējums bērniem: bez maksas
2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

For schools/ Guided tours

Pārskata ekskursija

1.–12. klases skolēniem.

Pārskata ekskursijas laikā muzeja pamatekspozīcijās skolēni gūs priekšstatu par Rīgas pilsētas rašanos un vēsturi, par Latvijas kuģniecības vēsturi, kā arī apskatīs Sudraba kabinetu un Martas Alberingas kabinetu. 14 muzeja zālēs redzēs gan izcilus kultūrvēstures un mākslas priekšmetus, gan ikdienā lietotas lietas, kas muzejā nonākušas gandrīz 250 gadu ilgajā tā pastāvēšanas laikā.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Ekskursija ar bruņinieka tērpa un ieroču demonstrējumu

1.–12. klases skolēniem.

Ekskursijā iepazīsim ne tikai Rīgas vēsturi, bet arī seno viduslaiku bruņinieku dzīvesveidu un ieročus. Iemēģinot viduslaiku karavīru ieročus un bruņojumu, varēsim justies kā senlaiku karotāji un uzzināt par vēsturiskām kaujas un tuvcīņas metodēm, par notikumiem Rīgas senajos kaujas laukos.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Vecrīga leģendās un stāstos

1.-4. klases skolēniem.

Kopā ar gidu izstaigāsim Vecrīgu un iepazīsim stāstus un leģendas par Vecrīgas ielām, baznīcām un pieminekļiem.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Atklāt Vecrīgu

5.–12. klases skolēniem.

Kopā ar gidu izstaigāsim un iepazīsim Vecrīgas ielas, laukumus, pagalmus, baznīcas un citas interesantas vietas.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Muzeja ceļš

5.–12. klases skolēniem.

Ekskursija notiek muzeja izstādē „Doma muzejs – templis zinātnei un mākslai” un Vecrīgā. Tās laikā iepazīsim muzeja vēsturi un muzeja pamatlicēja Rīgas ārsta Nikolausa fon Himzela kolekciju. Izstaigāsim vietas, kur kādreiz bijis Rīgas muzejs, jo tagadējā ēkā muzejs atrodas tikai kopš 1890. gada.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Ģerboņi muzejā

5.–12. klases skolēniem.

Ekskursijā muzejā uzzināsim par dzimtu, biedrību, pilsētu un valsts ģerboņu vēsturi.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Kapu tradīcijas Rīgā

1.–12. klases skolēniem.

Ekskursija notiek muzejā un bijušajā viduslaiku kapsētā – Doma dārzā. Ekskursijā uzzināsim par apbedīšanas tradīcijām Rīgā.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Doma baznīca un Krusteja

1.–12. klases skolēniem.

Ekskursijā iepazīsim Doma baznīcu, tās ērģeles, logu vitrāžas, kapu pieminekļus, altāri, kanceli.  Izstaigāsim bijušā vīriešu klostera telpas – Krusteju, apskatīsim tur izstādītos vēstures un kultūras pieminekļus.

 Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Mācīsimies Latvijas vēsturi

9. un 12. klases skolēniem.

Piedāvājam, pirms vēstures eksāmena, atkārtot  un pārbaudīt savas zināšanas Latvijas vēsturē.

 Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Baznīcas un klosteri viduslaiku Rīgā

6.–12. klases skolēniem.

Ekskursijas laikā iepazīsimies ar Rīgas Doma un Krustejas plānojumu un arhitektonisko elementu funkcionālo nozīmi. Skolēni tiks aicināti Rīgas Doma ansamblī saskatīt kristīgajiem dievnamiem raksturīgos būvelementus.

 Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Reformācija Rīgā un Livonijā

6.–12. klases skolēniem.

Ekskursijas laikā būs iespēja nostiprināt zināšanas par reformācijas gaitu, tās aizsācējiem Rīgā, kā arī apmeklēt ar reformāciju saistītās vietas Vecrīgā.
Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Svēto, bīskapu un bruņinieku tēli muzeja ekspozīcijā un Doma baznīcā

6.–12. klases skolēniem.

Ekskursija notiek muzejā un Doma baznīcā. Iepazīsim Rīgā nozīmīgu svēto, bīskapu un bruņinieku atveidojumus unikālās viduslaiku skulptūrās un vēlāka laika vitrāžās. Apskatīsim Sv. Marijas, Sv. Ģertrūdes, Sv. Maurīcija, Sv. Kristofera, saukta Lielais Kristaps, bīskapa Alberta, bruņinieka Rolanda u.c. atveidojumus un uzzināsim stāstus un leģendas par viņiem.

Ekskursijas ilgums: līdz 90 min.

Maksa par ekskursiju:
Ekskursijas vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 15,00; svešvalodā – EUR 20,00
Ekskursijas apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

For schools/ Educational programs

Kā dzīvoja senie rīdzinieki

1.–4. klašu skolēniem.

Nodarbībā būs iespēja uzzināt, kā dzīvoja senie rīdzinieki: kādas mājas cēla, kā ģērbās, ko ēda, ar kādiem kuģiem brauca, kādas bija to tradīcijas, paražas, ticējumi.

Programmas ilgums: līdz 60 min.

Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Rīgas naudas ceļš uz eiro

1.–12. klases skolēniem.

Nodarbība sniegs ieskatu naudas vēsturē Rīgā, parādot, kā tā pārveidojās un attīstījās dažādu varu ietekmē. Dzintara ceļš, senākā nauda Latvijas teritorijā un Rīgā, maiņas tirdzniecība senajā Rīgas ostā, Livonijas laika nauda, poļu – zviedru laika nauda, Krievijas impērijas nauda, ostrubļi, ostmarkas, lati un santīmi, reihsmarkas, rubļi un kapeikas, Latvijas rubļi (repši), lati un santīmi un – eiro.

Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Meklēsim dzīvnieku tēlus Rīgas doma krustejā!

1.–9. klases skolēniem.

Nodarbība notiek Rīgas Doma Krustejā. Skolēniem būs iespēja iepazīt Krustejas vēsturi un arhitektūru, apskatīt tur izstādītos lielgabalus, pieminekļus, kā arī pašiem mēģināt atrast dzīvnieku atveidojumus gan priekšmetos, gan Krustejas arhitektūrā.

Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Gaisma Rīgas ielās

1.–4. klašu skolēniem.
Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar dažādām vēsturiskām apgaismošanas ierīcēm, kādas izmantotas Rīgā gadsimtu gaitā.

Programmas ilgums: līdz 60 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Rīga teikās un leģendās

1.–4. klašu skolēniem.
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja, klausoties teikas, leģendas un patiesus vēsturiskus notikumus, iepazīt Rīgas vēsturi un interesantākos muzeja priekšmetus.
Programmas ilgums: līdz 60 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Senā Rīdzene – upe zem ielām

3.–12. klašu skolēniem.
Nodarbība notiek muzejā un Vecrīgas ielās. Skolēni iepazīsies ar arheoloģiskajiem atradumiem un varēs izsekot senās upes liktenim, izstaigājot ielas, kuru vietā kādreiz tecējusi Rīdzene.
Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Mode cauri gadsimtiem

5.–12. klašu skolēniem.

Nodarbībā skolēni gūs ieskatu 18.–20. gs. modes attīstībā. Šīs programmas ietvaros skolēniem būs iespēja ne tikai iepazīties ar mainīgajām modes tendencēm un valdošajām normām Rīgā, bet aktīvi iesaistīties, atpazīstot dažādu laiku modi.

Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Senie nocietinājumi – mūri zem ielām

5.–12. klašu skolēniem.
Nodarbība notiek muzejā un Vecrīgā. Nodarbības laikā skolēni gūs priekšstatu par senās Rīgas 13.–16. gs. nocietinājumu sistēmu gan iepazīstoties ar nocietinājumiem, kas saglabājušies pilsētā, gan muzejā esošajiem materiāliem.
Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Tirdzniecība un kuģniecība viduslaiku Rīgā

5.–9. klašu skolēniem.
Skolēni iepazīsies ar tirdzniecības attīstību Rīgā 12.–17. gs. Nodarbības laikā būs iespēja spēlēt izglītojošu, vienīgi Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā pieejamu galda spēli „Hanza”. Spēles laikā, komandām savā starpā “cīnoties”, skolēni varēs iejusties tirgotāju lomās, iepazīt galvenos tirdzniecības ceļus un uzzināt, kādas preces pa tiem veda.

Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

Bruņniecība un ieroču attīstība viduslaikos

5.–12. klašu skolēniem.

Skolēniem būs iespēja nostiprināt zināšanas par viduslaiku bruņniecību, krusta kariem, bruņinieku ordeņiem Eiropā un Latvijā. Skolēni uzzinās, kā notika bruņinieku iesvētīšana, kādas bruņas un ieročus tie lietoja.

Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676

No liellaivas līdz buriniekam

1.–12. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā skolēni varēs iepazīties ar kuģniecības attīstību Latvijā un pasaulē – izsekot kuģu veidiem un to attīstībai. Nodarbībā tiks lietotas senas jūras kartes un lineāli. Mēģināsim noteikt kuģa kursu, rēķināt attālumus, izmantosim vēja rozi. Izmēģināsim noteikt kuģa atrašanās vietu ar sekstantu, hronometru, koordināšu tabulām.

Programmas ilgums: līdz 90 min.

 Maksa par nodarbību:
Nodarbības vadīšana grupai: latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā – EUR 10,00; svešvalodā – EUR 15,00
Nodarbības apmeklējums 1 personai – EUR 1,00

2 pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie), apmeklējums bez maksas

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

For adults / Lifelong learning

For newlyweds and wedding anniversaries: a wedding stop

Muzejs aicina jaunlaulātos un kāzu gadadienu jubilārus pēc svinīgās ceremonijas vai citā piemērotā brīdī, uzdāvināt sev un viesiem romantisku stundu muzejā!

Programmā iekļauts simbolisku pieturvietu ceļš (Rīgas Lielā Kristapa labvēlības un ģimenes saimnieciskās veiksmes iegūšana u.c.), kāzu valsis un iespēja svētku tostam greznajā Kolonnu zālē, kā arī fotografēšanās iespējas visās muzeja zālēs.

Muzeja programmā var piedalīties pēc izvēles: divatā, kopā ar vedējiem, tuviniekiem un kāzu viesiem.

Programmas ilgums: ~ 60 min. (laikā no 11.00–17.00).

Maksa par programmu:
Programmas vadīšana: latviešu valodā – EUR 40,00; svešvalodā – EUR 50,00
Programmas apmeklējums 1 personai – EUR 1,50
Fotosesija muzeja interjeros ar profesionālu kameru – EUR 30,00
Pasākuma iepriekšēja apmaksa muzeja grāmatvedībā.

P.S. Vēlamo cienastu piegādā pasākuma dalībnieki.

Pieteikšanās un papildus informācija: ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš vai programmas individuāla saskaņošana –pa telefoniem: (+371) 67356680; 67356676; 29129052.

Events "Sundays for those who want to know"

Katra mēneša pēdējā svētdienā (izņemot jūnijā, jūlijā, augustā) plkst. 14.00 muzejs ikvienu interesentu aicina uz tematisku mūžizglītības pasākumu “Zinātkāro svētdienas” ietvaros. Katra pasākuma tēma savlaicīgi tiek izziņota muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos. 2020. gada pasākumu cikla dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām muzeja krājuma kolekcijām, kā arī ar citām muzeja aktuālajām norisēm.

2020.gadā plānotie “Zinātkāro svētdienu” tuvākie pasākumi:

Cienījamie muzeja apmeklētāji! Tā kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir slēgts apmeklētājiem no 2020. gada 13. marta līdz 12. maijam, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludināto ārkārtas situācijas valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, visi plānotie pasākumi pagaidām ir atcelti.

Maksa par pasākumu, skatīt šeit.

Lecture series “History of Riga City and Latvian Shipping”

Lekciju cikls tūristu gidiem un vēstures interesentiem notiek muzeja ekspozīcijā. Lektori ir muzeja vēsturnieki, kas specializējušies Rīgas vēstures un Latvijas kuģniecības vēstures izpētē. 14 lekciju cikls 9 nodarbībās iepazīstina ar sekojošām tēmām: Rīgas vēsture (no pirmsākumiem līdz 1940. gadam), Latvijas kuģniecības vēsture (10. gs.–mūsdienas), Sudraba kabinets, Martas Alberingas kabinets, Doma muzejs Rīgā – templis zinātnei un mākslai, Rīgas Doma Krusteja.

Lekciju cikls tiek organizēts reizi gadā, sestdienu rītos (parasti no janvāra pēdējās sestdienas). Informācija par lekcija cikla sākumu un aicinājums pieteikties tiks izziņots muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos.

Lekciju kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecību, kas sniedz iespēju vadīt ekskursijas tūristu grupām Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ekspozīcijā, kā arī izziņu par noklausīto lekciju. 

Lekcijas ilgums: 1,5–2 stundas

Maksa:
Lekciju cikla apmeklējumu (9 nodarbības) 1 personai: EUR 70,00 (t.sk. PVN)

Lekciju cikla apmeklējums (1 nodarbība) 1 personai: EUR 9,50 (t.sk. PVN)

Papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676, 67356680

Excursion cycle "Known and Unknown Old Riga"

Ekskursiju ciklā tūristu gidiem profesionālai pilnveidei, kā arī ikvienam interesentam iekļautās tematiskās ekskursijas sniedz iespēju klātienē detalizēti iepazīt Vecrīgas nocietinājumu sistēmu, ielu un Rīdzenes vēsturi, baznīcas, klosterus un kapsētas, arhitektūru, leģendas un nostāstus, kā arī gūt pieredzi un ieteikumus, kā ar Vecrīgu iepazīstināt tūristus. Ekskursijas vada muzeja vēsturnieki, kas specializējušies Rīgas vēstures izpētē.

Ekskursiju ciklu muzejs organizē divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Ciklā iekļautās 7 ekskursijas tiek piedāvātas nedēļas garumā – no pirmdienas līdz svētdienai. Informācija par lekcija cikla sākumu un aicinājums pieteikties tiks izziņots muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos. Interesenti var apmeklēt visu ciklu vai tikai atsevišķas ekskursijas – pēc izvēles. Cikla noslēgumā dalībnieki saņems izziņu par noklausītajām akadēmiskajām stundām.

Ekskursijas ilgums: 1,5–2 stundas

Maksa: ekskursiju cikla apmeklējums (1 nodarbība) 1 personai: EUR 9,50 (t.sk. PVN)

Papildus informācija: tālr.

(+371) 67356676, 67356680

Rent the venue

Museum of the History of Riga and Navigation, situated in Old Riga, in the Riga Cathedral architectural ensemble offers to lease for events museum premises, including the Column Hall – an outstanding architectural monument of the 18th century classicism style.
We offer to rent the museum premises for conferences, seminars, congresses, wedding ceremonies, concerts, performances, presentations, social gatherings and other events.

We provide: rent of presentation equipment and the opportunity to use a great grand piano. As well as the museum offers guide services, if you want to get acquainted with one of the oldest museums in Europe – the Museum of the History of Riga and Navigation.

Please apply for timely reservation of the venue by filling out an order form and coordinate the time of the event and the desired additional services with the museum’s staff!

Order form for the venue

Prices

Plans and sizes of the Museum premises

Booking and additional information: (+371) 67211358, 26142538

Museum shop

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja suvenīru veikalā iespējams iegādātiemuzeja kolekcijas un Rīgu raksturojošas piemiņas lietas: Rīgas vēsturei un muzeja kolekcijām veltītas grāmatas, ceļvežus, kā arī īpaši muzejam veidotus suvenīrus – pastkartes, magnētus, traukus, reprodukcijas, rotaslietas, kā arī citas neparastas piemiņas lietas un dāvanas.